Et flertall av spurte europeere vil stoppe innvandring fra hovedsakelig muslimske land, går det frem i tall fra en undersøkelse gjennomført av tenketanken Chatham House.
Foto: Garry Knight

Flertall av europeere vil stoppe muslimsk innvandring

En omfattende meningsmåling viser flertall i ti europeiske land for stans i innvandringen fra muslimske land.

Utrop nr. 06/2017 (14.02.2017)

Undersøkelsen ble gjennomført i Belgia, Frankrike, Hellas, Ungarn, Italia, Polen, Spania, Storbritannia, Tyskland og Østerrike. Over 10.000 personer deltok, skriver The Independent.

Et av spørsmålene som ble stilt til respondentene, var om de var enige i påstanden om at "all ytterligere innvandring fra overveiende muslimske land må stanses". Svarene viste at 54,6 prosent støtter påstanden. 20,1 prosent er imot, mens 25,3 prosent stiller seg nøytrale. Meningsmålingen er gjennomført av tenketanken Chatham House.

Et gjennomsnitt på 55 prosent av samtlige spurte i de ti europeiske landene i undersøkelsen ønsket "å stoppe all fremtidig innvandring fra hovedsakelig muslimske land".
Foto: chathamhouse.org

Eldre og polakker mest skeptiske
Flest polakker sier seg enige i påstanden. 71 prosent støtter innvandringsstans fra muslimske land. Færrest enige er det i Spania, hvor andelen er på 41 prosent, mens 32 prosent sier seg uenige i påstanden.

Undersøkelsen viser også at det i alle de ti landene er størst motstand mot innvandring fra muslimske land i den eldre delen av befolkningen. 63 prosent av dem over 60 år sier seg enig i påstanden og 17 prosent sier seg uenige.

Gjennomført før Trump-ordre
Chatham House bemerker imidlertid at undersøkelsen ble gjennomført før USAs president Donald Trump undertegnet eksekutivordren som la til rette for en "shutdown", en midlertidig stans på all innvandring og reisevirksomhet fra sju majoritetsmulimske land til USA, grunnet "nasjonal sikkerhet". 

I sin konklusjon om undersøkelsen skriver Chatham House:

– Vi kan konstatere at europeiske ledere er i utakt med innbyggerne i spørsmålet, og at innvandringskritiske høyrepartier er mer i samsvar med grasroten når det gjelder muslimsk innvandring.

Link til undersøkelsen