Utenlandske arbeidere kan bli lengre i Norge

En rekke norske arbeidstagere er permittert, og man må se nærmere på om det kan legges til rette for at disse kan ta annet arbeid i permitteringsperioden. Norske studenter og pensjonister er også aktuelle grupper, sier landbruksministeren.
Arbeids- og sosialdepartementet arbeider nå med en endring i utlendingsforskriften som gjør at utenlandske arbeidstagere som allerede er i Norge kan få forlenget oppholdstillatelse.

Endringen i utlendingsforskriften skal legge til rette for at sesongarbeidere som er i Norge under koronoa-pandemien, kan få fornyet oppholdstillatelse og oppholde seg i Norge i mer enn seks måneder sammenhengende.

Denne endringen er svært viktig for landbruket, mener departementet.

– Mangel på arbeidskraft i landbruket har høy prioritet, og problemene må løses raskt. Jeg arbeider nært sammen med næringen og flere departementer for å finne gode løsninger. Jordbruket står foran en arbeidsintensiv periode, så har vi ingen tid å miste, sier Bollestad.

På grunn av korona-situasjonen er det store utfordringer knyttet til mangel på utenlandske arbeidere i landbruket, som følge av stengte grenser og karantenerestriksjoner. Problemet er særlig stort i grøntnæringen, der det er snakk om et behov på mange tusen sesongarbeidere gjennom året.

– Denne endringen betyr at vi nå får på plass et viktig tiltak. Det er allerede nå flere hundre arbeidere i landet som kan få forlenget oppholdstillatelsen sin i Norge. Det vil avhjelpe akutte problemer hos enkelte produsenter som mangler arbeidskraft, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

Arbeids- og sosialdepartementet tar sikte på at endringene blir vedtatt i begynnelsen av neste uke.