Ledig stilling: Norsk- og urdutalende veileder i deltidsengasjement

Diabetesforbundet søker en norsk- og urdutalende person med helsefaglig bakgrunn som veileder til Diabeteslinjen face2face.

Diabetesforbundet er en organisasjon for personer med diabetes, deres nærmeste, helsepersonell og andre som er opptatt av diabetes. Forbundet ble stiftet i 1948. Forbundet er i vekst og har om lag 35.000 medlemmer organisert i 18 fylker og 120 lokalforeninger. Sekretariatet har 32 ansatte og holder til i moderne lokaler på Brynseng i Oslo. Forbundet gir ut to fagblader med henholdsvis 40.000 og 5000 i opplag. Forbundets visjon er «Sammen for et godt liv med diabetes – og en framtid uten»

Diabeteslinjen face2face som driver oppsøkende informasjonsvirksomhet i innvandrermiljøer. Diabeteslinjen face2face består av veiledere som snakker ulike språk og har ulik fagbakgrunn. Vi holder foredrag, svarer på spørsmål, måler blodsukker, står på stand og deler ut informasjonsmateriell. Aktivitetene våre tilpasses ulike språkgrupper.

Den som ansettes vil jobbe med oppsøkende arbeid i det urdutalende miljøet. Målet er å spre helseopplysning om diabetes i Oslo, Akershus, Østfold og Drammen. Aktuelle arenaer kan være innvandrerorganisasjoner, religiøse møteplasser, skoler og/eller andre møteplasser for urdutalende personer. En av oppgavene vil også være å stå på stand, hvor vi måler blodsukker og gir veiledning.
Diabeteslinjen face2face består av flere veiledere som snakker ulike språk. Du får opplæring og blir en del av teamet. Personlige egenskaper og evne til å bygge nettverk er viktig i arbeidet. Det er av stor betydning at den som søker har et stort nettverk innen det urdutalende miljøet. Det er en fordel hvis du behersker andre språk i tillegg til norsk og urdu, og har erfaring med muntlig formidling.

Stillingens omfang utgjør inntil 40 timer i måneden, og krever fleksibilitet da våre aktiviteter foregår på dag- og kveldstid, samt helg.

Engasjementet varer til 31.12.18, med mulighet for forlengelse.
Tiltredelse snarest. Lønn etter avtale.

Søknadsfrist 10.6.2018
Søknad og CV sendes til [email protected] 

Ved spørsmål ring spesialrådgiver Shaista Ayub, telefon 920 11 286, eller koordinator Ina Jakobsen, telefon 411 06 063.