Samfunnsdebattant: – Vi må ha en lov mot barneekteskap

Stortingsgruppene til samarbeidspartiene Frp, Høyre, KrF og Venstre er enige om å be regjeringen gjennomgå retningslinjene for uttak av kvoteflyktninger.
Stortinget vil annullere barneekteskap inngått i utlandet. Samfunnsdebattant og Resett-spaltist Shurika A. Hansen er positiv til vedtaket.

18-årsgrensen i vedtaket kan, hvis vedatt som lov, gjøre barneekteskap fra utlandet ugyldig i Norge. 

– Vi bør absolutt ha en lov som beskytter barn mot avgjørelser de ikke er modne nok til å ta, sier Hansen til Utrop.

Stortinget vedtok tirsdag en absolutt aldersgrense på 18 år for å inngå ekteskap i Norge. Samtidig blir regjeringen bedt om å utrede en lovbestemt nedre aldersgrense for å anerkjenne ekteskap inngått i utlandet.

Frps Silje Hjemdal (Frp), som har vært saksordfører for saken, sier til NTB at hun ser på dette som en viktig likestillingssak. Hun mener vedtaket gir Norge en mulighet til å gå foran internasjonalt.

– Jeg mener barn under 18 år er barn, og de skal ikke giftes bort. Jeg syns ikke vi skal akseptere noen som helst form for barneekteskap, sier hun.

– Fratar jenter livserfaring
Videre sier norsk-somaliske Hansen at når så mange jenter blir lovet eller giftet bort i ung alder fratas de mange opplevelser og erfaringer.

 
Foto : Kvinnegruppen Ottar

–  At Norge nå ønsker å gå fram som gode rollemodeller sender sterke og nødvendige signer til resten av verden. Vi gir også klare signaler som beskytter jentenes ukrenkelige rettighet over egen kropp og seksualitet. 

Hun ser et slikt vedtak som noe som et til gang for begge kjønn.

– Jeg ser det som vel så viktig for guttene også som må inn i ekteskap de overhodet ikke er klare for. Dette forslaget er et viktig ledd i kampen mot negativ sosial kontroll.

– Gledelig nyhet
Kommunikasjonssjef Siv Meisingseth i Plan International Norge, er glad over vedtaket om innføring av 18-årsgrense.

– En gledens dag og en milepæl for alle i Norge som engasjerer seg i den globale kampen mot barneekteskap. Nå kan Norge med større troverdighet bidra internasjonalt for å få slutt på at 12 millioner mindreårige jenter i verden blir gift hvert år, sier hun via en pressemelding.

Kan gjøre enkelte ekstra sårbare
Generalsekretær Ann Magrit Austenå i Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) mener på sin side at det er viktig å tenke på hva som er best for den svakeste parten i forholdet, som regel jenta.

Foto: Arkiv.

– Man kan markere klart at man ikke aksepterer barneekteskap i Norge, men man trenger ikke å underkjenne relasjonen, sier hun til NTB.

Hun påpeker at for noen av jentene er mannen den eneste personen de har i livet når de kommer til Norge.

– Hvis dette er den ene trygge relasjonen dette barnet har, er det viktig at norske myndigheter ikke undergraver den. Dette må ikke praktiseres slik at det setter sårbare mindreårige i en enda vanskeligere situasjon, sier Austenå.