Sikhenes symboler

0Shares

DE FEM K’ENE:
Kara — metall armbånd
Kes– uklippet hår
Kirpan – sverd
Kangha – Kam
Kaccha – Shorts

Kodene for oppførsel som kreves av Khalsa Sikher for å leve et rent liv er viktige — dette gjør dem annerledes. Guru Gobind Singh skapte ideen om den ideelle personen eller ‘helgen-soldaten’ ved utviklingen av Khalsa ideen. En ‘helgen-soldat’ eller ‘Khalsa’ symboliserer verdier som tidligere Sikh Guruer omfavnet — det åndelige (helgenen) og ridderen (soldaten). Guru Gobind Singh’s overveiede oppfordring til denne innledningen, hevet myndigheten av Khalsa over hans egen. Derfor tror Sikhene at Guru er til stede i Khalsa, og veileder dem i deres gjøremål.

 
Kes -Langt uklippet hår
Praksisen av langt, uklippet hår går langt tilbake før Guru Nanaks tid. Og er rådende i all Indisk mytologi. Det ansees som et symbol på åndelighet. Å beholde håret i dets naturlige tilstand anerkjennes som å leve i overensstemmelse med Guds vilje, da det er en vesentlig del av den menneskelige kroppen som er skapt av Gud. Å barbere seg eller klippe hårer er en av de fire tabuene eller Kurehats. Det er også en demonstrasjon på Khalsas ytre aksept av Guds vilje.

Kangha — Metall eller tre kam
Det er viktig for Khalsa Sikher å holde håret sitt rent og velgredd som en del av selv-disiplin og hygiene. En Khalsa Sikh må gre håret sitt minst to ganger pr. dag og knytte sin turban daglig. Guruene bar også turban og kommanderte sine tilhengere til å gjøre det samme for å tjene det dobbelte formål; beskyttelse av håret og skape sin egen identitet. På grunn av dette, ble turban en nødvendig del av Khalsa uniformen.

 
Kara — Jern/Stål armbånd
Bæres på høyre håndledd for å symbolisere Khalsa’s tilbakeholdelse fra onde drifter — en form for halvdel av ‘håndjern’ med den andre halvdelen som symboliserer det å være med Gud. Det fungerer også som en permanent påminnelse om Sikhenes løfte om å tjene Guru og avholde seg fra noe som vil føre skam eller vanære. Den sirkulære formen fungerer også som en påminnelse av det uendelige og storslåtte natur til den Allmektige. 
 

Kachha – Shorts brukt som undertøy
Bæres hele tiden og er et symbol på selv-styring og ærbarhet. I tillegg til dets moralske formål er det en konstant påminnelse på å ikke begi seg inn på ulovlig lidenskap og ønsker, det tillater også konstant frihet av bevegelse for den som bærer plagget. Mer åpenbart skjuler det bæreren igjennom alle bevegelser og betyr at han alltid er forberedt til en hvilken som helst situasjon.

Kirpan – Sverd
Dette representerer mot og selv-forsvar for Khalsa Sikher ved å symbolisere verdighet og selv-tillit og både den kapasitet og beredskap ved kontinuerlig selvforsvar av de svake og undertrykte mot urettferdighet. Kort sagt det hjelper å vedlikeholde en Khalsa’s bestluttsomhet til å ofre seg selv for å forsvare sannhet, undertrykkelse og generellt — ikke bare Sikhenes — moralske verdier.

Det bør merkes at Kirpan blir bært for det eneste formålet, av å være et religiøst symbol og ikke som et våpen. Imidlertid, aksepteres det at om all annen mulighet av selv-forsvar svikter, kan Kirpan brukes til å beskytte en selv eller andre mot fiender. Sverdet skal verken brukes for erobring eller for utløsning for sin vrede eller hevn. Sverdet er kun ment for selv-forsvar eller for de Gode blant folket.