Hjem Forfattere Artikler av Eddie Whyte, nestleder Fagforbundet Vestfold

Eddie Whyte, nestleder Fagforbundet Vestfold

6 ARTIKLER 0 KOMMENTARER
Mens andre land har gjennomført ulike lovendringer eller reformer, skiller Norge seg ut ved å ha en av de strengeste tilnærmingene til papirløse. Dagens praksis er helt klart i strid med flere FN-konvensjoner, skriver Eddie Whyte i dette innlegget. 
Minoriteter vil tape på Høyres forslag om lettere adgang til midlertidige ansettelser, hevder Eddie Whyte i Fagforbundet. I morgen streikes det over hele landet. 
I dag og i morgen er Shimon Peres i Norge på offisielt statsbesøk. Det vitner ikke om "en balansert holdning til Midtøsten-konflikten", slik regjeringen selv går inn for i sin plattform. Det mener Eddie Whyte i Fagforbundet. 
LO-kongressens vedtak om å opprette et faglig senter for papirløse er viktigere enn noen gang.
Arkitekten bak apartheid, Hendrik Verwoerd, kalte Israel for en apartheidstat allerede i 1961. Senere har flere internasjonale navn gjort det samme. Men Norge støtter fremdeles den ulovlige okkupasjonen. 
Sylo Taraku i LIM tar feil, mener Fagforbundet. – Konkurranseutsetting og kommersialisering løser ikke Norges utfordringer på integreringsfeltet, skriver Eddie Whyte i dette innlegget.