Folkerettsbrudd må fordømmes, ikke belønnes

Shimon Peres' besøk skjer selv om Israel har brutt fredsforhandlingene med palestinerne, påpeker innsenderen. På bildet: Daværende statsminister Jens Stoltenberg i samtale med Peres under klimatoppmøtet i København i 2009

En uke etter at statsminister Erna Solberg nektet å møte Dalai Lama, er den israelske presidenten Shimon Peres invitert på statsbesøk. Statsbesøket skjer selv om okkupasjonsmakten Israel nylig har brutt fredsforhandlingene og forsetter sin aggressive koloniseringspolitikk ved å erobre enda mer Palestinsk jord – i strid med gjentatte FN-vedtak.

Støtter palestinske rettigheter
De fleste av oss forstår at det er vanskelig å finne frem til dialogbaserte løsninger når den sterkeste parten i konflikten aktivt fører en aggressiv koloniseringspolitikk mens fredsforhandlingene pågår. Det er nemlig Israels grove brudd på folkeretten og manglende vilje til å inngå en meningsfull dialog som fører til at landet blir stadig mer isolert i det internasjonale samfunnet, og at fagorganiserte i hele verden støtter opp om kampanjen for palestinske rettigheter.

Det er også derfor stadig flere aktører oppfordrer til en internasjonal boikottkampanje på linje med den som bidro til å tvinge den sørafrikanske regjeringen til forhandlingsbordet, og som resulterte i avskaffelse av apartheidstaten.

Bør si fra
Den mørkeblå regjeringens politiske plattform sier at den «vil legge til grunn en balansert holdning til Midtøsten-konflikten, og aktivt støtte målet om en fremforhandlet løsning som innebærer at Israel og Palestina, som to stater, eksisterer i fred innenfor sikre og internasjonalt anerkjente grenser».

Tjuefem organisasjoner har samlet seg om et opprop der det stilles som minstekrav at Norge forteller Israel at deres okkupasjonspolitikk og brudd på folkeretten er uakseptabel. Under statsbesøket 12– 13. mai må den norske regjeringen gi klar beskjed om at Israel må stanse sin folkerettsstridige politikk og rette seg etter vedtatte FN-resolusjoner. Folkerettsbrudd må fordømmes, ikke belønnes med gallamiddag ved Kongens bord.

Trenger hjelp utenfra
Mange observatører mener at gode krefter i Israel er sterkere enn de destruktive – noe som gjenspeiles i motstanden mot Israels krigsmaskineri og okkupasjonspolitikk blant mange av verdens jøder. Men skal de gode kreftene komme til ordet i et land der ekstrem nasjonalisme og krigsretorikk dominerer, trenger de hjelp fra det internasjonale samfunnet.

Fagforbundet kommer til å fortsette å øke presset på Israel og styrke tidligere krav om at vår regjering tar et oppgjør med Israels okkupasjon og kontinuerlige utbygging av ulovlige bosettinger på Vestbredden, som undergraver palestinernes rett til selvbestemmelse. Statsbesøket av den israelske presidenten Shimon Peres gir statsminister Solberg den ideelle anledningen til å oppfordre til en reell dialog til beste for både israelere og palestinere.