Blodbankene trenger flere med innvandrerbakgrunn

Overveldende etnisk norske: antallet folk med innvandrerbakgrunn er sterkt underrepresenterte i norske blodbanker.
Foto: wikipedia.org
Stadig flere innvandrere i Norge gjør at blodbankene også trenger givere med innvandrerbakgrunn. –Mange tror man må være etnisk norsk for å gi blod, sier blodbank-lege.

Innvandrere er i dag sterkt underrepresenterte i norske blodbanker, noe som kan bli i et problem i framtiden, melder NRK.

I dag er over 13 prosent av befolkningen i Norge innvandrere. Samtidig er giverandelen i blodbankene langt lavere.

Overlege ved blodbanken på Haukeland universitetssykehus, Tor Hervig, sier økt innvandring gjør at blodtypene som det norske folk trenger, er i endring.

– Her har vi en utfordring på verdensbasis, som også er i ferd med å bli et større problem i Norge, sier Hervig til NRK.

Kan bli problematisk
Ved spesielle sykdommer, som sigdcelleanemi, kan en lav andel givere med innvandrerbakgrunn være problematisk.

– Ved blodoverføring kan pasienter danne andre typer antistoffer enn vi er vant med. Vi er derfor nødt å gjøre noe med rekrutteringen av blodgivere, sier Hervig til tidsskriftet Bioingeniøren.