Apartheidstaten Israel

Israels politikk er aktiv diskriminering, mener Fagforbundets Eddie Whyte
Foto: Fagforbundet
Arkitekten bak apartheid, Hendrik Verwoerd, kalte Israel for en apartheidstat allerede i 1961. Senere har flere internasjonale navn gjort det samme. Men Norge støtter fremdeles den ulovlige okkupasjonen. 

Den første uken i mars er «Israeli Apartheid Week», og folk rundt om i Europa mobiliserer til støtte for palestinske rettigheter. I Norge er vi spesielt opptatt av Palestina-spørsmålet. Osloavtalen fra 1993, som vi en gang var så stolte av, har vist seg å være en katastrofe for palestinerne.

20 år etter avtalen er Palestina fortsatt okkupert, Gaza er blitt verdens største fengsel og israelske bosettere koloniserer stadig større palestinske landområder på Vestbredden. En lang rekke FN-vedtak og internasjonale forhandlinger gjennom flere tiår har ikke ført til et rettferdig resultat. Palestinerne lever fortsatt under okkupasjon i en apartheidstat, og en fredelig løsning virker langt unna.

To rettssystemer
Sør-Afrikas tidligere statsminister og arkitekten bak apartheid, Hendrik Verwoerd, kalte Israel for en apartheidstat allerede i 1961. Ordet apartheid betyr «adskillelse» og innebærer en institusjonalisert diskriminering av folkegrupper. Det er ikke tvil om at staten Israel utøver institusjonalisert diskriminering.

Fagforbundet og andre deler av arbeiderbevegelsen er sterkt engasjert i Palestina-spørsmålet.
Foto : Fagforbundet

Det finnes to rettssystemer på Vestbredden, et sivilt for jøder og et militært for palestinere. Infrastruktur, veier, elektrisitet og vann, er delt i to. Den moderne infrastrukturen som er i stadig utvikling, er forbeholdt israelske jøder, mens tjenestene for palestinere som verken blir vedlikeholdt eller utviklet, forfaller. Palestinerne har et sterkt begrenset selvstyre som ligner veldig på Sør-Afrikas bantustans, med en tilsvarende begrenset bevegelsesfrihet.

Boikottkampanjen vokser
Blokaden av Gaza, ulovlige apartheidmurer, militære sjekkpunkter, trakassering av palestinske arbeidere, fengsling av palestinske barn, de folkerettsstridige bosettingene og koloniseringen av palestinske landområder styrker den institusjonaliserte diskrimineringen.

Verdenskjente menneskerettighetsforkjempere som Nobel fredsprisvinnere Mairead Corrigan, biskop Desmond Tutu og tidligere president i USA Jimmy Carter, har vært tydelige i sin kritikk av Israels apartheidpolitikk. Den internasjonale boikottkampanjen vokser raskt og Israel blir stadig mer isolert i verdenssamfunnet.

Rapport dokumenterer støtte 
Norske myndigheter har fortsatt en viktig rolle å spille i å løse konflikten. «Farlige forbindelser» – en rapport som ble utgitt av Norsk Folkehjelp og Fagforbundet i fjor, viser at norsk næringsliv og norske myndigheter støtter den ulovlige israelske okkupasjonen økonomisk – både bevisst og ubevisst.

Rapporten viser også hvordan norske selskaper importerer og selger bosettingsvarer eller har handelsforbindelser med selskap i de okkuperte områdene. Norge importerer israelske våpen, driver forskningssamarbeid med israelsk sikkerhetsindustri, og norske våpen blir brukt i de okkuperte palestinske områdene. Dette må det bli en slutt på!

Økt press nødvendig
Fagforbundet støtter kampanjen for en internasjonal handelsboikott av Israel. Kampanjen er et ikke-voldelige virkemiddel som kan bidra til en løsning med rettferdig fred både i Israel og i Palestina.

Kjernen i den pågående konflikten er utvilsomt den israelske okkupasjonen og apartheidpolitikken. Det må legges økt press på de israelske myndighetene om å følge opp FN-vedtakene om å avskaffe apartheidsystemet, avslutte okkupasjonen og respektere palestinske rettigheter og internasjonal lov. Dette kan ikke den norske regjeringen eller verdenssamfunnet lenger ignorere.