Hjem Forfattere Artikler av Leder

Leder

78 ARTIKLER 0 KOMMENTARER
De politiske partiene starter offisielt sine valgkampanjer i august. I tillegg til Frp må de antirasistiske organisasjoner nå også kjempe mot Demokratene. Norske høyreekstremister og representanter fra organisasjoner som Folkebevegelsen Mot Innvandring, Stopp innvandringen, Forum Mot Islamisering, tidligere Fedrelandspartiet og Hvit Valgallianse har samlet seg under eks FrP’eren Vider...
Terroristene har slått til i London. En gruppe som hevder å tilhøre al-Qaida har tatt på seg skylda. Terrorhandlinger og hat mot vestlige land argumenteres også med religion. Religiøs fanatisme som grunnlag for uenigheter og konflikter ikke noe nytt. Å misbruke Guds navn for å oppnå politiske og sosiale fordeler...
En fersk rapport konkluderer med at ordningen med bortfall av tilbud til asylsøkere med endelig avslag ikke har ført til flere eller raske returer. Ordningen har derimot forverret situasjonen for den enkelte asylsøker, svekket levekårene og ført til større psykiske lidelser. Det var dessuten stor tvetydighet om hvem som hadde...
En ny meningsmåling foretatt av Utrop viser at finans- og økonomisk politiske saker er avgjørende for hvilket parti innvandrere ønsker å stemme på. Atter igjen viser tall at etniske minoriteter i Norge ikke er en homogen gruppe når det gjelder hvilke politiske saker som har betydning for valg av...
En fersk undersøkelse viser at minoritetsungdom deltar mindre i organiserte aktiviteter enn norske ungdommer. Samtidig viser resultater at det er stor variasjon blant minoritetsgruppene. Resultatet viser også at ungdommer ikke blir nektet av foreldre i å delta i aktiviteter. Likevel er det flere jenter med pakistansk bakgrunn som oppgir at...
Ved flere familievernkontor i Oslo er det en overrepresentasjon av personer med minoritetsbakgrunn til mekling ved separasjon. Ved Sentrum familiekontor utgjør denne gruppen omtrent 60 prosent av det totale antallet meklinger. Noen av de vanligste utfordringene som møter flyktning- og innvandrerfamilier er vansker med å oppfylle forventningene fra det nye...
En hel ny kulturell stiftelse, Afrikan History Week (AHW) ble til for å sette fokus på afrikansk kultur, uttrykksformer, politikk, historie, identitet og livskvalitet. AHW’s første kulturfestival, “Synlig-Usynlig”, gikk av stabelen 1.-9. april i år i Oslo. Bildet av afrikanere i Norge er enten om kriminalitet eller noen som er...
I januar 2004 presenterte Pensjonskommisjonen sitt forslag til en modernisert folketrygd. Denne våren skal Stortinget skal behandle forslaget til nytt pensjonssystem. Nivået på pensjonene skal avhenge av hvor mye du tjener inn. Regjeringens forslag betyr blant annet at alle år i arbeid skal telle med når størrelsen på alderspensjonen...
En rapport viser at innvandrerjenter som er positive til norske verdier har høyere forekomst av depressivitet, mens antisosiale gutter har en sterk etnisk stolthet. Sammenhengen mellom etnisk og kulturell identifisering og antisosial atferd er en svært relevant faktor som kan belyse problemer som oppstår som følge av å vokse opp...
Tall fra Norsk folkehelseinstitutt viser at det ble diagnostisert 252 nye HIV-smittede i Norge i 2004. Dette er det høyeste antallet i Norge noen gang. I 2004 ble 43 personer påvist smittet heteroseksuelt mens de var bosatt i Norge, hvorav 14 var innvandrere som ble smittet etter ankomst til Norge....