Vend FrP og Demokratene ryggen

De politiske partiene starter offisielt sine valgkampanjer i august. I tillegg til Frp må de antirasistiske organisasjoner nå også kjempe mot Demokratene. Norske høyreekstremister og representanter fra organisasjoner som Folkebevegelsen Mot Innvandring, Stopp innvandringen, Forum Mot Islamisering, tidligere Fedrelandspartiet og Hvit Valgallianse har samlet seg under eks FrP’eren Vider Kleppe som nå er partilederen i Demokratene.

Under parolen “Demokrati for alle – Vend Demokratene ryggen”, oppfordret Antirasistisk Senter i en pressemelding landets skoleelever til å vende Demokratene ryggen. Representanter fra de politiske partiene undertegnet erklæringen “Politikernes ansvar for en inkluderende valgkamp.” Unntaket er Fremskrittspartiet og Demokratene som ikke ville skrive under på å ta ansvar for en inkluderende valgkamp.

Før 1997 var det en kompakt majoritet i Stortinget som førte restriktiv innvandringspolitikk; Ap, H og FrP. Partiene som ønsket en mer liberal politikk var Venstre, KrF, SP og SV. Men etter valget i 2001 ser det ut til at V og KrF er blitt fanget inn av Høyres restriktive innvandringslinje.

Vi kan karakterisere FrP som innvandingsfiendtlig, Demokratene som rasistisk og Ap, H og KrF er innvandringsrestriktive. Innvandringspolitikken til nåværende regjering er blitt kritisert fra flere hold, blant annet fra FN, NOAS, Helsingforskomiteen og Samarbeidsrådet for integrering.

FrP vil knytte sosiale rettigheter til statsborgerskap eller opptjente rettigheter. Det betyr at de som ikke er norske statsborgere ikke skal få sosialpenger eller trygd. Partiet vil ha ti års botid i Norge for gi norsk statsborgerskap, og vil kriminalisere kirkeasylanter, slik at de kan bli pågrepet og sendt ut av landet.

Demokratene går flere hakk og utkonkurrerer FrP. Partiet vil heve kravet til å kunne innvilges norsk statsborgerskap til 12-års botid. De vil også oppheve ordningen med å gi asylsøkere opphold på humanitært grunnlag, og vil videre at asylsøkere skal oppholde seg i egne lukkede leirer inntil søknadene er ferdigbehandlet.

Med Demokratenes herkomst ser det ut til at all fokuset rettes mot dette partiet. Og det bør gjøres, men dermed må man ikke overse de fiendtlige holdningene og lovforslagene fra FrP og hvordan dette avler rasisme. Til syvende og sist er det tross alt FrP som sitter med større mulighet for å realisere sitt innvandringsfiendtlige syn.