– Storhaug med etnisk kampanje mot muslimer

Athar Ali anklager Hege Storhaug fra Human Rights Service for en etnisk kampanje mot muslimske innvandrere og for å anse dem som “primitive”. Her er utdrag fra debatten i Aftenposten:
Storhaug: ”Regjeringen vil skjerpe forsørgerkravet ved ekteskapsinnvandring til en minimumsinntekt på 190 000 kroner, og kravet skal utvides til å gjelde alle. Dette skal blant annet gjøre det vanskeligere å tvangsgifte ungdom, og generelt gjøre det vanskeligere for økonomisk svakstilte å hente nyetablerte ektefeller til Norge. Regjeringen er i detalj informert om det åpenbare og pågående misbruket av innvandring gjennom ekteskap, men nekter å gjøre de nødvendige endringene.”
Ali: ”Hege Storhaug kjemper egentlig ikke mot tvangsekteskap. Grunnlaget for hennes kampanje mot innvandrermiljøer er etter min mening etnisk. Hun angriper nesten alltid innvandrere med muslimsk bakgrunn som har en annen etnisk, religiøs og kulturell bakgrunn.
Hege Storhaugs holdning slik den kommer til uttrykk er ikke til å misforstå. Hun mener at den norske kulturen er en modell for hele verdenssamfunnet. På den annen side er alle minoritetskulturer undertrykkere, udemokratiske, og har ikke livets rett. “I deres opprinnelseskulturer råder fortsatt udemokratiske verdier, mangel på likeverd og likestilling samt nesten fravær av religions- og ytringsfrihet” (Storhaug, Aftenposten 6. august 2002).
Hun fremstiller innvandrere som en trussel for det norske samfunn. “Gitt det store innvandringspotensialet fra den ikke-vestlige verden over de kommende ti årene risikerer vi å miste de historisk sett uslåelige godene vi har bygd opp” (Klassekampen 1. april 2003). Ut fra dette vil det være mer riktig av Storhaug å angripe innvandrere fordi de etter hennes mening er for mange, istedenfor å spre feilaktige påstander om dem.
Det er sjelden i vår tid at noen hevder at den vestlige kulturen er overlegen andre kulturer og forlanger at minoritetskulturer skal assimileres i det norske samfunnet. “Assimilering er helt avgjørende for å nå målet om et demokratisk og velfungerende fleretnisk samfunn” (Klassekampen 1. april 2003). Det er et oppsiktsvekkende utsagn tatt i betraktning assimileringspolitikk overfor andre minoritetsgrupper tidligere.”
Storhaug: ”Ali mener jeg bedriver en “kampanje” mot folk med annen “etnisk” bakgrunn. Alle som har fulgt mitt arbeid, vet at dette er vås. Etnisk bakgrunn er i utgangspunktet helt uvesentlig. Etnisk bakgrunn kan derimot si noe om ulike gruppers praksis, som at gambiere fra mandinko-stammen kjønnslemlester barn, mens woloffene i Gambia ytterst sjelden gjør det. I et slikt perspektiv er etnisitet av interesse.”
Ali: ”Hege Storhaug svarer med personangrep på meg istedenfor å se nærmere på kritikken jeg har reist mot henne. La meg si det enda gang. Jeg kritiser ikke Storhaug fordi hun tar opp enkelte problemstillinger knyttet til innvandrermiljøer. Jeg mener at det er behov for å ha en debatt om det. Det jeg kritiserer henne for er måten og virkemidler hun tar i bruk.”