Må styrke organisasjonene

En fersk undersøkelse viser at minoritetsungdom deltar mindre i organiserte aktiviteter enn norske ungdommer. Samtidig viser resultater at det er stor variasjon blant minoritetsgruppene.

Resultatet viser også at ungdommer ikke blir nektet av foreldre i å delta i aktiviteter. Likevel er det flere jenter med pakistansk bakgrunn som oppgir at de ikke får lov, sammenlignet med andre grupper. Foreldres holdninger til hvordan ungdommene bruker sin fritid kan ha avgjørende betydning for deres muligheter til å delta, konkluderes med i rapporten. Det bør derfor være et mål å jobbe for å øke kunnskapen og forståelsen om organiserte aktiviteter og tilbudene som eksisterer.

Det å vekke foreldres interesse kan være et av tiltakene, men dette er igjen avhengig av foreldres økonomi. En ting som veldig mange foreldre gjør, og som krever både tid og ressurser, er å kjøre barna sine til og fra fritidsaktiviteter. Dette er derfor ikke bare et spørsmål om holdninger. Unge med ikke-vestlig bakgrunn oppgir i langt mindre grad at foreldrene deres kjører dem til og fra aktiviteter på fritiden.

Tamilsk Ressurs- og veiledingssenter (TRVS) i Oslo har lykkes i å aktivere så mange som 600 tamilske barn og unge. Dessuten deltar en stor del av de tamilske unge i aktiviteter organisert av andre. I følge koordinatoren for senteret er foreldres engasjement nøkkelen bak suksessen. På samme måte har en rekke minoritetsungdomsorganisasjoner som Tyrkisk ungdomsforening og Afrikan Youth klart å mobilisere ungdommer, og særlig jenter.

Deltakelse i organiserte aktiviteter kan føre til bedre integrering, sosialt samvær og en arena for nye bekjentskaper. Det er ingen tvil om at slik deltakelse er nytt for framtida. Når det er sagt, så er det viktig å peke på at det bør bli slutt på forventningspresset om å delta i tradisjonelle norske organisasjoner. Kanskje er det en idé at minoritetsorganisasjoner i større grad inkluderer nordmenn?

Det finnes nærmere 70 barne- og ungdomsorganisasjoner i Norge, og dermed er det langt større valgmuligheter for norske unge. Ungdom med innvandrerbakgrunn derimot må kanskje velge mellom et fåtall organisasjoner å være med i. Minoritetsungdomsorganisasjoner i Norge har lenge slitt for å gjøre kravet til driftsstøtte enklere. Krav om lokallag og antallet medlemmer osv. har ført til at disse organisasjonene kommer dårligere ut enn norske. Nå er det på tide at minoritetsungdomsorganisasjoner blir tatt på alvor.