Hjem Forfattere Artikler av Leder

Leder

78 ARTIKLER 0 KOMMENTARER
Menneskehandel omfatter det å utnytte andre i prostitusjon eller for andre seksuelle formål, tvangsarbeid, krigstjeneste i fremmed land eller for å fjerne deres organer – ved hjelp av enten vold, tusler, misbruk av sårbar situasjon eller annen utilbørlig atferd. Denne er regjeringens definisjon på menneskehandel. Menneskesmugling er derimot et resultat...
I denne utgaven av Utrop avslører vi hvordan både norske og utenlandske aviser skriver nedlatende om urbefolkning. Betegnelser som “stammefolk” eller “steinalderfolk” og adjektiver som “rar”, “primitiv” og “uberegnelig” ble hyppig brukt om urbefolkninger på Andaman- og Nicorbarøyene som overlevde flodbølgen. Flere ganger har forskere og representanter for innvandrerorganisasjoner kritisert...
På fire av fem forsøk ble mørkhudede avvist av dørvakta og nektet å komme inn på utesteder. De vanligste begrunnelsene for å stenge minoriteter ute er feilaktig beskjed om at lokalet er fullt, krav om pass som legitimasjon, fiktive medlemskap, at det er privatfest eller at de ikke er...
Det hele begynte med å sile ut såkalte grunnløse asylsøkere. Det ble antatt at asylsøkere, særlig fra Øst-Europa, var grunnløse. Dermed ble de puttet i denne kategorien. For å begrense asylstrømmen fra Øst-Europa ble det holdt informasjonskampanjer i de aktuelle landene. I tillegg ble 48-timers regelen introdusert. Den gikk...
25.oktober i år fylte Utrop tre år. Samtidig gir vi ut utgave nummer 10 av avisen. Nyhetsportalen Utrop ble lansert i 2001. Innholdet var oversikt over nyheter. Allerede kort tid etter viste besøksstatistikken at svært mange besøkte siden jevnlig. En portal som samlet alle minoriteter under ett, en portal der...

Leire i Afrika?

0
Flere toneangivende EU-land tar nå til orde for å opprette mottakssentre for flyktninger utenfor Europa. Hensikten skal være å sile asylsøkere og arbeidssøkere før de overhodet kommer til destinasjonen. Politikken er et utrykk for at populistiske stemningsbølger sprer seg i hele Europa, og at de partiene som tidligere stod som...
Norges tilslutning til FNs rasediskrimineringskonvensjon medførte at vi inntok paragraf 135 A i vår straffelov til vern mot hatefulle og krenkende uttalelser mot etniske og religiøse grupper. I 1981 ble det, bl.a. mot Kristelig Folkepartis stemmer, vedtatt å innta en beskyttelse av homofile i samme lovbestemmelse. Denne beskyttelsen av...
  En ni år gammel gutt fra Midtøsten ble utsatt for grove seksuelle overgrep på asylmottaket han bodde på i Norge, og er nå sendt tilbake til hjemlandet. Fordi gjerningsmenn allerede var sendt ut av landet ble saken henlagt av politiet, og barnet fikk verken psykiatrisk hjelp eller oppfølging. Asylmottak er...