Utrop fyller tre år

Author Recent Posts Leder Latest posts by Leder (see all) Kulturminister etterlater ingen minnesmerker - 10.06.2009 Tamilene er klare for demokrati - 11.05.2009 Derfor har Norge et ansvar - 05.05.2009 25.oktober i år fylte Utrop tre år. Samtidig gir vi ut utgave nummer 10 av avisen. Nyhetsportalen Utrop ble lansert i 2001. Innholdet var oversikt […]

25.oktober i år fylte Utrop tre år. Samtidig gir vi ut utgave nummer 10 av avisen.

Nyhetsportalen Utrop ble lansert i 2001. Innholdet var oversikt over nyheter. Allerede kort tid etter viste besøksstatistikken at svært mange besøkte siden jevnlig. En portal som samlet alle minoriteter under ett, en portal der alle kunne holde seg oppdatert om utviklingen på minoritetsfeltet ble verdsatt av de besøkende.

Studenter og flere etniske grupper viste interesse for å skrive og publisere nyheter. Selv om mange av oss ikke hadde journalistisk utdannelse, ble det arrangert kurs i journalistikk. Den gang stilte Shabana Rehman, Mala Naveen og flere andre opp for å fortelle om erfaringene med å skrive for et flerkulturelt publikum. De norske og innvandrerungdommene som deltok var samfunnsengasjerte sjeler som ville forandre verden. Vi ville skape et samfunn med toleranse, mangfold og multikulturalisme gjennom informasjon, ytringsfrihet og journalistikk. Allerede fra den gang av har ordet ”multikulturell” vært gjennomgående i arbeidet vårt.

Reaksjonene etter 11. september, drapet på Fadime og ”Shabana-debatten” satte fokus på innvandrere. Etterspørselen etter innvandrerrelatert stoff var svært høy. Den norske versjonen av Koranen ble utsolgt i butikkene, og flere bokklubber tilbydde Koranen til sine medlemmer. Majoritetsmedier hadde bred dekning om innvandrere og minoriteter, og den såkalte ”snillismen” begynte å visne. Nå skulle media tørre å snakke om problemene også. Nettportalen tilfredsstilte både det offentliges og privatpersoners behov for å få oppdaterte og relevante nyheter og aktualiteter.

Av de reportasjer som ble publisert på nettet skapte noen reaksjoner og debatt. De artiklene som handlet om èn bestemt etniske gruppe nådde direkte fram til denne gruppen. Snart viste det seg at ingen brydde seg om overskrifter som handlet om ”innvandrere.” Reaksjonene var sterke på de artiklene der man snakket om en etnisk gruppe. Gruppene viste stor interesse for saker som handlet om dem. Tamiler, pakistanere, vietnamesere eller iranere, der man snakket til gruppen det gjaldt var det tilbakemeldinger å få.

I juni i år kom Utrop som avis, og den du leser i akkurat nå er den tiende utgaven. Et viktig steg mot målet om et flerkulturelt samfunn uten fordommer, rasisme og diskriminering, innebærer at innvandrere blir hørt i det norske samfunnet. Men oppstarten er ikke uten utfordringer. Til tross for DoS-angrep mot server, dårlig økonomi og sabotasjeforsøk, ser framtiden for avisen lys ut.

I første nummer av avisen slår vi fast at Utrop er rop som ikke kan ignoreres, og at vi er kommet for å bli. Og det gjentar vi igjen: Vi er kommet for å bli.