Leire i Afrika?

Flere toneangivende EU-land tar nå til orde for å opprette mottakssentre for flyktninger utenfor Europa. Hensikten skal være å sile asylsøkere og arbeidssøkere før de overhodet kommer til destinasjonen.

Politikken er et utrykk for at populistiske stemningsbølger sprer seg i hele Europa, og at de partiene som tidligere stod som garantister for borgerlige rettigheter forsøker å demme opp for høyreekstreme og populistiske bevegelser.

Her i Norge har kravene om å opprette flyktningemottak langt utenfor landets grenser hittil kommet fra ytterliggående grupper og enkeltpersoner. Dessverre ser vi allikevel at myndighetene gang på gang kommer løpende med nye innstramninger, noen ganger så drastiske at selv Fremskrittspartiet klager, som i tilfellet med de såkalte ureturnerbare asylsøkerne som nektes mat.

Vi tror ikke at veien å gå er å bli mer lik de som skriker høyest og kommer med de mest dramatiske forslagene. Snarere burde vår egen og andre europeiske regjeringer vise moralsk lederskap og ta kampen opp mot populister og høyreekstremister og deres menneskesyn.

Velgerne lar seg neppe imponere av politikere som kappes om å være tøffere og strengere enn Fremskrittspartiet, tvert i mot tror vi de fortrekker den ekte varen, og at de øvrige partiene risikerer å fremstå som vinglete bekreftelser på den populistiske retorikk.

Vi ser allerede at tilbudet til de som lever i europeiske asylmottak er utilstrekkelig. Fysisk og psykisk helse blir ikke tilstrekkelig ivaretatt og standarden er, for å si det mildt, svært varierende. Å tro at standarden på mottak som opprettes langt utenfor Europa, og langt vekk fra blikkene til en kritisk europeisk presse og offentlighet.

Vi er klar over at det oppstår problemer når mennesker på flukt skal etablere seg i et nytt samfunn. Både medbrakte traumer og språklige og kulturelle forskjeller vil skape gnisninger. Noen ganger får dette dramatiske konsekvenser som det nylige øksedramaet om bord i et fly. Men løsningen på dette er ikke å sperre mennesker inne eller plassere dem i leire langt vekk. Løsningen er tvert i mot å sikre behandling til dem som trenger det. Vi trenger også å gjøre noe med situasjonen på asylmottakene hvor de eneste aktivitetene for alt for mange er spising og soving og vi trenger et samfunn med politiske ledere som klart og tydelig signaliserer at samfunnet er tuftet på et menneskesyn hvor likeverd og humanisme er sentrale prinsipper.

Mennesker har alltid vært på vandring, og i årene som kommer vil de snarere bli flere enn færre. I løpet av de neste hundre årene kan så mange som 200 millioner mennesker være tvunget til å flytte på grunn av klimaskapte katastrofer. Hvor de skal gjøre av seg finnes det ingen plan for. Hvis dagens trend fortsetter risikerer vi at de rike land om noen tiår møter verdens nødstedte og forfulgte med sandsekker og maskingeværer.