Hjem Forfattere Artikler av Michelle A. Tisdel

Michelle A. Tisdel

13 ARTIKLER 0 KOMMENTARER
PhD, sosialantropolog
Det er viktig hvordan erfaring, opplevelse av samfunnet og ideer om tilhørighet kommer til uttrykk i den offentlige samtalen, skriver Michelle A. Tisdel i dette innlegget. 
I hvilken grad skal språkferdigheter være diskvalifiserende for deltakelse og inkludering ved et universitet?, spør Michelle A. Tisdel i dette innlegget.
Musikken, sangene og kosmologiene som Alnæs dokumenterte belyser en ubehagelig men uvurderlig del av verdens kulturarv, skriver Michelle A. Tisdel i dette innlegget.
Ved å følge spor etter Ruth Reese kan vi lære mye om det å være et individ med utenlandsk opphav i Norge mellom 1950- og 1990-tallet, skriver Michelle Tisdel i dette innlegget. 
På grunn av kolonisering, migrasjon og krig har arkivkulturen blitt fragmentert og svekket. Jeg ønsker å fornye den, forteller Baheerathy Kumarendiran i dette intervjuet.
Interessen for arkivvitenskap ble samlingspunkt for tamilsk diaspora-historie – og en barnebok som speiler tamilske barn både i det ytre og kulturelt, forteller Baheerathy Kumarendiran i dette intervjuet.
Å utfordre regjerende fremstillinger av historie skaper produktiv friksjon, skriver Michelle Tisdel i dette innlegget om åpningen av Black History Month.
Michelle A. Tisdel tar et dypdykk i Nasjonalbibliotekets samling – fra et afrosentrisk perspektiv. 
Norgeshistoriens antirasister har ikke vært en homogen gruppe, og har hatt ulike utgangspunkter for sitt arbeid, skriver Michelle A. Tisdel.
Også Norge har en rik borgerrettighetshistorie. Innvandrere har spilt viktige roller i denne, og det er viktig å dvele ved hvordan den bevares for ettertiden, skriver Michelle Tisdel.