Hjem Forfattere Artikler av Michelle A. Tisdel

Michelle A. Tisdel

Michelle A. Tisdel
14 ARTIKLER 0 KOMMENTARER
PhD, sosialantropolog
I et europeisk initiativ skal også «det svarte» Oslo kartlegges og vises frem. Det skaper nye møterom for historieforståelse, skriver Michelle A. Tisdel i del 1 av dette innlegget. 
Det er viktig hvordan erfaring, opplevelse av samfunnet og ideer om tilhørighet kommer til uttrykk i den offentlige samtalen, skriver Michelle A. Tisdel i dette innlegget. 
I hvilken grad skal språkferdigheter være diskvalifiserende for deltakelse og inkludering ved et universitet?, spør Michelle A. Tisdel i dette innlegget.
Musikken, sangene og kosmologiene som Alnæs dokumenterte belyser en ubehagelig men uvurderlig del av verdens kulturarv, skriver Michelle A. Tisdel i dette innlegget.
Ved å følge spor etter Ruth Reese kan vi lære mye om det å være et individ med utenlandsk opphav i Norge mellom 1950- og 1990-tallet, skriver Michelle Tisdel i dette innlegget. 
På grunn av kolonisering, migrasjon og krig har arkivkulturen blitt fragmentert og svekket. Jeg ønsker å fornye den, forteller Baheerathy Kumarendiran i dette intervjuet.
Interessen for arkivvitenskap ble samlingspunkt for tamilsk diaspora-historie – og en barnebok som speiler tamilske barn både i det ytre og kulturelt, forteller Baheerathy Kumarendiran i dette intervjuet.
Å utfordre regjerende fremstillinger av historie skaper produktiv friksjon, skriver Michelle Tisdel i dette innlegget om åpningen av Black History Month.
Michelle A. Tisdel tar et dypdykk i Nasjonalbibliotekets samling – fra et afrosentrisk perspektiv. 
Norgeshistoriens antirasister har ikke vært en homogen gruppe, og har hatt ulike utgangspunkter for sitt arbeid, skriver Michelle A. Tisdel.