Lettnorsk utgave 10 – 2021 er ute nå!

0
Hva gjør du når sønnen og dattera på 16 år bare snakker stygt om demokrati og verden?

Lettnorsk utgave 09 – 2021 er ute nå!

0
Vanskelig å være mor, innvandrer og ikke så flink til å bruke PC

Lettnorsk utgave 08 – 2021 er ute nå!

0
Norske statsborgere i utlandet oppfordres til å stemme tidlig

Lettnorsk utgave 07 – 2021 er ute nå!

0
Slik kan du bruke koronasertifikatet innenlands i Norge

Lettnorsk utgave 06 – 2021 er ute nå!

0
Endring i flaggloven: Lov å heise Pride-flagg

Lettnorsk utgave 05 – 2021 er ute nå!

0
Muslimsk Dialognettverk har åpnet koronatelefon

Lettnorsk utgave 04 – 2021 er ute nå!

0
Innvandrere fikk skoletime på Stortinget

Lettnorsk utgave 03 – 2021 er ute nå!

0
https://dagens.utrop.no/Lettnorsk/2021/03/

Lettnorsk utgave 02 – 2021 er ute nå!

0
Studier: Mishandling av barn fanges ikke opp under pandemien

Lettnorsk utgave 01 – 2021 er ute nå!

0
Ny integreringslov fra 1. januar 2021