Lettnorsk utgave 06 – 2021 er ute nå!

Endring i flaggloven: Lov å heise Pride-flagg

https://dagens.utrop.no/Lettnorsk/2021/06/