Lettnorsk utgave 08 – 2021 er ute nå!

Norske statsborgere i utlandet oppfordres til å stemme tidlig

https://dagens.utrop.no/Lettnorsk/2021/08/