Lettnorsk utgave 09 – 2021 er ute nå!

Vanskelig å være mor, innvandrer og ikke så flink til å bruke PC

https://dagens.utrop.no/Lettnorsk/2021/09/