TV 2: Behandlingen av afghanske asylsøknader settes på pause

Nå stanses behandlingen av afghanske asylsøknader midlertidig, melder TV 2.
Utlendingsdirektoratet setter behandlingen av afghanske asylsøknader på pause på grunn av den usikre situasjonen i det krigsherjede landet, melder TV 2.

I juli ble tvangsreturneringen til Afghanistan av asylsøkere som har fått avslag satt på vent fram til 15. september på grunn av situasjonen i landet.

Nå stanses også behandlingen av afghanske asylsøknader midlertidig, melder TV 2.

– Det er veldig positivt at UDI har stilt i bero hjemsendelser, og at man avventer vurderingen, spesielt for dem som kanskje forventes å få avslag. Situasjonen er blitt mye mer usikker i Afghanistan, sier generalsekretær Pål Nesse i Norsk organisasjon for asylsøkere (Noas).

Afghanistan er kastet ut i usikkerhet etter at Nato startet tilbaketrekkingen. Taliban er på fremmarsj i flere distrikter.