Halalprodukter når nye høyder

0
Flere og flere norsk-muslimske ektepar bryter med tradisjonelle kjønnsrollemønstre og deltar på lik linje i arbeidslivet. Det utløser et voksende behov for halalprodukter. Og etterspørselen er langt fra begrenset til mat.     

Personlig politiker

0
Hun er lokalpolitiker og drømmer om en karriere innen internasjonal politikk. Lozan Balisany (19) er ikke redd for å være personlig fra talerstolen.

Slik kan distriktene beholde innvandrere

0
Distrikts-Norge trenger flere innbyggere. Men flyttestrømmen av innvandrere og flyktninger går mot storbyene, og særlig Oslo. Hva kan distriktene gjøre for å holde på ”sine” innvandrere?

Multikulturalismens død?

0
For få år siden var multikulturalisme et honnørord blant mange fremtredende politikere og akademikere i Europa. I dag er det en politisk retning som møter kritikk fra alle hold. Hva har skjedd?