– Funksjonshemmede barn fortjener det beste!

0
– Fordommer og mangel på informasjon om utviklingshemmede hos enkelte minoriteter gjør at mange ikke benytter seg av hjelpeapparatet, sier Ozma Jamil, mor til Arisha. Nå ønsker hun og Kaja Lid ved Dissimilis å gi et tilbud til flere.

Norsk natur i pakistansk video

0
Den aller første pakistanske musikkvideoen innspilt i Norge er et faktum. Den vises nå både på pakistansk og indisk TV.

Om Utrop

0
Ansvarlig redaktør: Majoran Vivekananthan, majoran(a)utrop.no +47 95 158 758 Redaktør: Are Vogt Moum , are(a)utrop.no Postadresse: Utrop Postboks 8962,Youngstorget, 0028 Oslo Besøksadresse: Lakkegata 55 D, 3.etg. Generelle henvendelser: +47 22 04 14 60/61, tips(a)utrop.no Kundeservice abonnement: +47 67 21 12 32, [email protected] Journalister: Claudio Castello, claudio(a)utrop.no Tanveer Hussain, tanveer(a)utrop.no Tika...

– Seksual-normer påvirker UNE

0
Ny forskning tyder på at norske forestillinger om seksualitet virker inn på hvem som får oppholdstillatelse. Utlendingsnemnda avviser at den handler på grunnlag av kulturelle preferanser. 

– Regjeringen gjør for lite for voldtektsofre

0
– Unnfallenhet i arbeidet mot voldtekt. Det er konklusjonen til Juridisk rådgivning for kvinner (JURK), som har laget en rapport om Justisdepartementets oppfølging av tiltak for voldtektsofre. 

– Bedrifter uten mangfold taper

0
Organisasjoner med mange nasjonaliteter får et mer innovativt og lærende klima. Det medfører en mer åpen og nysgjerrig kommunikasjon og samhandling, mener Tove Selnes, konserndirektør i Human Resources i Opera Software ASA.

Selvskryt gir ikke jobb

0
Kulturelle verdier har mye å si for hvordan en jobbsøker presenterer seg, ifølge doktoravhandling. – Hvis kandidaten ikke forstår de kulturelle kodene, blir det mye vanskeligere å gjøre et godt inntrykk, sier forsker.

Innvandrere kræsjer mer

0
Innvandrere har høyere risiko for å utsettes for trafikkulykker. Hvorfor er det sånn?

Islam som statsreligion?

0
Etter grunnlovsendringen 21. mai 2012 som fristiller kirken fra staten, har debatten rast om forholdet mellom stat og religion. Islam er et annet tema som blir grundig debattert i Norge. Hva er islams syn på forholdet mellom stat og religion?

Kurdernes katastrofe

Hvert år minnes  kurdere over hele verden en av de mest avskyelige og brutale forbrytelser mot menneskeheten i historien, angrepet på Halabja i 1988.