Undersøkelse trakk fram kultur som forklaring på ulykker

Innvandrere kræsjer mer

Innvandrere har høyere ulykkesrisiko i trafikken
Foto: Scanstockphoto
Innvandrere har høyere risiko for å utsettes for trafikkulykker. Hvorfor er det sånn?

Førstegenerasjons innvandrere krasjer oftere enn andre. Det viser tall fra Statens Vegvesen. I en rapport fra 2008 hevdet forskere at kulturen vi har, kan gjøre noe med hvordan vi kjører. Noen innvandrere tror at alt er styrt av skjebnen, mente forskerne.

I innledningen av rapporten står det: ”Kultur og religion kan innvirke på kjøreatferd og på sikkerhetsrelatert atferd”. Skjebnetro er nevnt 20 ganger i rapporten. Rapporten er laget Transportøkonomisk Institutt (TØI).

Utrop tar en prat med Michael, som selv er andregenerasjons innvandrer. Han tror ikke innvandrere kjører dårligere fordi de tror på skjebnen.

Amerikanere kunne sikkert svart det samme: “Thank God, It´s Gods will”.

– Min far er første generasjons innvandrer og har aldri hatt en ulykke, sier Michael.
Han tror generasjonen som er født i Norge kjører bedre. Faren tok førerkort i 1979 på en norsk kjøreskole. Den gangen var rundt 20 timers kjøreopplæring ikke uvanlig. I 2005 ble timetallet tredoblet.

– I dag er kjøreopplæringen lang og kostbar, noe som kan være årsaken til at enkelte tar snarveier gjennom uautoriserte kjøreskoler, sier Guro Ranes, leder i Vegdirektoratet til bladet Motor.
Og det er heller ikke vanlig blant forskere å se på skjebnetro som årsaken til ulykker. I andre undersøkelser har forskerne sett på forholdet mellom elev og kjørelærer, juks og illegal opplæring i tillegg til sosioøkonomiske forhold.

Somaliere i fokus

TØI, som har sett på trafikkulturen til noen grupper innvandrere, fikk ikke mange svar på spørreskjema fra somaliere. Men en somalier sa dette til instituttet: ”Vi er muslimer, og vi tror at det som skjer, det skjer (…) Så hvis noen dør i en bilulykke uten at de brukte bilbelte, så sier vi ikke at det var grunnen. Vi sier at personen er død (…) Ting som skal skje med deg, er allerede bestemt. (s. 56)
    
Riktignok påpeker forskerne selv at man ikke bør generalisere ut fra det én person sier. Likevel konkluderer de med at forskjellen mellom innvandrere og nordmenn i ”verdensanskuelse” kan forklare ulykker.

Advarer mot konklusjon

Men innvandrerne selv er ikke enige i dette. ”Dette (er) ikke en utbredt årsaksforklaring blant innvandrere” (s. 121 i rapporten).

I spørreundersøkelsen skulle man blant annet svare på følgende: ”Guds/Allahs vilje bestemmer om det skal skje en ulykke eller ikke. Hva jeg gjør i trafikken har derfor ingen betydning.”
TØI hevder ikke at skjebnetro er en medvirkende årsak til ulykker, men henviser likevel til religiøs tro sammen med skjebnetro. Samtidig advarer instituttet leseren mot å trekke konklusjoner.

– Amerikanere kunne sikkert svart det samme. “Thank God, It´s Gods will”, sier Michael. Han minner om at muslimer tilhører en felles religion, ikke en felles kultur. De kjører ikke på samme måte i alle muslimske land. Han tror derfor at nordmenns tolkning av skjebnetro kan være mangelfull.

Ikke gratis

NTNU-forsker Natua Priya-Uteng har foreslått gratis kjøretimer for innvandrere. Det skapte stor debatt og mye motstand, blant annet på Facebook. Hun fikk ikke mye støtte for sitt forslag.

– Min far besto teoriprøven på norsk etter fire år i Norge, fikk kjøreopplæringen av en kvinnelig kjørelærer og valgte drosjeyrket, forteller Michael.

Ordforklaringer
Skjebne noe som er eller blir avgjørende for livet ditt (ofte noe som du ikke selv kan kontrollere)
Snarvei her – ikke å følge reglene. Egentlig – en kortere vei, en vei som tar kortere tid å gå
Hevde påstå, si at noe er sant
Verdensanskuelse hvordan du ser verden og livet. Måten du forstår verden på

Fakta
Øvelseskjøring er lovlig om man er over 16 år og har godkjent Trafikalt grunnkurs. Ledsageren må være over 25 år og ha hatt førerkort i fem år. Bilen må ha ekstra speil og en rød L på hvit bakgrunn. Øvelseskjøringen bør foregå med en person som kjenner norsk kjørestil.