– Helsetjenester må være likeverdige

0
Mangelfull språkforståelse, kommunikasjonsproblemer og ulike referanserammer kan føre til at helsetjenester som i utgangspunktet tilbys likt til alle får en dårligere kvalitet for minoriteter, skriver Anam Shakil som er en av tre vinnerne i kronikkonkurransen som Minotenk arrangerte.

Nedprioriterer kulturelt mangfold

0
Et regjeringsutnevnt utvalg har vurdert de viktigste utfordringene kulturpolitikken står foran i årene som kommer. Kulturelt mangfold er fullstendig oversett.

Flere innvandrere til eldrehjem

0
Kommunene må regne med at flere eldre innvandrere vil benytte seg av omsorgstjenester på alle nivå i omsorgskjeden, i følge en NOVA-studie.

Halvparten stryker på norskprøve

0
Antall innvandrere som tar norskprøve øker, mens andelen som består på høyere nivå går ned. 

Oppretthold helsetilbudet til flyktninger!

0
Opposisjonen i Oslo-politikken vil gripe inn i en eventuell omlegging av Migrasjonshelsetilbudet. "Omleggingen" vil jeg kalle kroken på døra for det populære lavterskeltilbudet for flyktninger.

Utrop for fem år siden: Rasisme blant journalister

En av fire journalister opplevde at kolleger ytret seg fremmedfiendtlig det siste halve året, viser en undersøkelse om rasisme blant norske journalister.

Facebook-gründer vil ha liberal arbeidsinnvandring

0
Engasjerer seg for å trekke høyt utdannede utlendinger til USAs IT-bransje og for innvandringsreform.

Flere vil lære norsk

0
Antallet elever som tar norskkurs øker, og særlig er økningen blant de som tar norskopplæringen privat.

Sårbare innvandrermenn

0
Eksperter mener mange menn med innvandrerbakgrunn sliter psykisk. Arbeidsledighet og skilsmisse kan gjøre situasjonen verre.

Om Utrop

0
Ansvarlig redaktør: Majoran Vivekananthan, majoran(a)utrop.no +47 95 158 758 Redaktør: Are Vogt Moum , are(a)utrop.no Besøks- og postadresse: Storgata 39, 5. etg. Generelle henvendelser: +47 22 04 14 60/61, are(a)utrop.no Kundeservice abonnement: +47 67 21 12 32, [email protected] Journalister: Claudio Castello, claudio(a)utrop.no Kristian...