Historisk lang behandlingstid i NOKUT

– Rydd opp i godkjenningskøen nå

Svein Harberg, stortingspolitiker for Høyre, vil ha kortere saksbehandling for godkjenning av utenlandsk utdanning.
Foto: Høyre
Historisk lang behandlingstid for godkjenning av utenlandsk utdanning får høyrepolitiker Svein Harberg til å kreve opprydding. NOKUT-direktør Terje Mørland krever flere ressurser. 
0Shares

– NOKUT kan ikke gjøre mer enn det de har folk til. De trenger akutt nye ressurser, sier høyrepolitikker Svein Harberg.
 
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanning (NOKUT) har opplevd en massiv økning i antall søknader fra invandrere som søker godkjenning av sin utdanning tatt i utlandet. I perioden 2009 til 2012 økte søknadsmengden med rundt 2000 søknader. Ved utgangen av 2012 sto det igjen 865 søknader til behandling, og det er dette Harberg vil gjøre noe med.
 
– Det som man bør se på, er om NOKUT trenger ekstra ressurser på midlertidig eller permanent basis. Situasjonen i arbeidsmarkedet i Europa er tøff og gir et ekstra trykk her i Norge med folk som ser etter jobb. NOKUT trenger å ha nok bemanning til å ivareta sine oppgaver på en god måte. Vi kan ikke leve med så lange køer som det ser ut til å være og så lang behandlingstid, sier Haberg.

Han ønsker også effektivisering av saksbehandlingen.

– Det må komme på plass et system som gjør at NOKUT kan hente erfaringer fra tidligere saker når man skal behandle nye søknader. I tillegg bør de som mangler noe for å få sin utdannelse godkjent i Norge, bli fortalt hva de kan gjøre med det, forklarer Harberg.

 
Lang behandlingstid hos NOKUT får konsekvenser for behandling av arbeids- og oppholdstillatelse og forsinket arbeidsstart. Dette mener Harberg fungerer avskrekkende.
 
– Én konsekvens kan være at bedrifter som vil rekruttere utenifra sliter med å få folk til å søke fordi saksbehandlingen tar lang tid. Personer som ellers kunne vurdert å komme til Norge kan også velge å la være av samme grunn, forteller han. 
 
Ser ikke alvoret

I 2012 kom mange av søknadene hos NOKUT fra folk med utdannelser innen økonomi, ingeniørfag og pedagogiske fag. Organisasjonen skriver på sine nettsider at de forventer en økning på saksbehandlingstid fra 2,8 måneder til 3,5 måneder i 2013. Harberg mener problemene i saksbehandlingen skyldes at regjeringen ikke tar situasjonen på alvor. 
 
– Jeg oppfatter at det ikke er gjort nok for den veksten som kommer nå kunne man forutsett. Kanskje man ikke har tatt situasjonen på alvor. Vi trenger mer arbeidskraft og impulser fra resten av veden, og flere norske bedrifter har vært tydelige på at de er avhengig av kompetanse utenifra. Det er viktig å løse problemet nå, for det vil være vanskelig å gjøre noe når køene bare blir lengre og lengre, forklarer Harberg.
Terje Mørland, direktør i NOKUT, mener at NOKUT har fått for få ressurser til å få bort den store søknadsmengden rundt godkjenningen av utenlandske utdanninger.
Foto : NOKUT
 
Ekstra ressurser

Problematikken med lang saksbehandlingstid har også vært gjenstand for debatt under den muntlige spørretimen på Stortinget. Harberg ba da om at kunnskapsdepartementet skulle redegjøre for hvilke tiltak som skulle settes på plass for å bedre situasjonen.
 
–Sommeren 2012 fikk NOKUT en tilleggsbevilling på tre millioner kroner og i statsbudsjettet 2013 fikk NOKUT utvidet sin årlige tildeling med ti millioner. Disse pengene skal blant annet gå til å følge opp den økende etterspørselen etter godkjenning og til informasjon om godkjenningsordningene, fortalte arbeidsminister Anniken Huitfeldt på vegne av departementet.
 
Ddepartementet har også opprettet et informasjonssenter som skal gi søkere bedre og raskere informasjon.
 
Blir ikke trodd
– Vi har lenge varslet at vi ikke er i stand til å ta unna de økte søknadsmengdene. Det er bra at vi har fått ekstra midler til å øke kapasiteten. Kapasitetsøkningen har imidlertid vært langt mindre enn det som er nødvendig. Vi bygger opp restanser. Det kan virke som prognosene våre ikke blir trodd, sier direktør i NOKUT Terje Mørland. 

I følge prognosen til NOKUT vil antallet søknader øke med 15 prosent. 

Problemene i saksbehandlingen skyldes at regjeringen ikke tar situasjonen på alvor. – Svein Harberg (H)

 
Mørland etterlyser også et digitalt saksbehandlingssystem, som han mener vil effektivisere saksbehandlingen. Pilotprosjektet er ferdistilt, men finansieringen av hovedprosjektet uteblir. 
 
– I dag foregår alt på papir. For å få til et produktivitetsprang må vi få på plass et tidsmessig saksbehandlingssystem med tilhørende elektronisk søknad. Slik det ser ut nå vil ikke nytt saksbehandlingssystem kunne være klart før i 2016. Inntil vi har fått et nytt system, vil det eneste tiltaket som kan monne på saksbehandlingstiden være flere saksbehandlere, sier Mørland.
 
Offensivt

Til Utrop utalte Harberg etter spørretimen han savner konkrete tiltak for å redusere køen nå. Huitfeld tavviste den kritikken blankt.
 
–Vi har lagt fram offensive punkter noe vi ikke har sett Høyre selv gjøre. Det blir behandlet langt flere saker nå en tidligere, databaser skal komme på plass i løpet av året. Det har blitt tilført mer penger til arbeidet gjennom budsjettet for innværende år så det er en økning i kapasitet. 
 
Vil du si at regjeringen ble tatt på sengen av den enorme økningen av søkere?
 
– Nei, men det har vært helt nødvendig å øke kapasiteten. Vi trenger mer utenlandsk arbeidskraft til Norge. Vi hadde ikke klart å ha den aktiviteten i norsk næringsliv eller velferdssektoren hvis vi ikke hadde hatt alle de arbeidsinnvandreren som kommer nå, sier Huitfeldt til Utrop.