– De trodde jeg var tiltalt

0
Ilham Hassan er antakelig landets første, kvinnelige somaliske advokatfullmektig. Og kanskje også den første advokat med hijab i retten.

– Rydd opp i godkjenningskøen nå

0
Historisk lang behandlingstid for godkjenning av utenlandsk utdanning får høyrepolitiker Svein Harberg til å kreve opprydding. NOKUT-direktør Terje Mørland krever flere ressurser. 

Rasismen vi ikke snakker om

0
Nordmenn er for politisk korrekte til å tørre å innrømme at vi har rasisme i Norge, mener forsker Jon Rogstad.

– Helsetjenester må være likeverdige

0
Mangelfull språkforståelse, kommunikasjonsproblemer og ulike referanserammer kan føre til at helsetjenester som i utgangspunktet tilbys likt til alle får en dårligere kvalitet for minoriteter, skriver Anam Shakil som er en av tre vinnerne i kronikkonkurransen som Minotenk arrangerte.

– Tajik utelater kulturelt mangfold

0
I Kulturutredningen argumenteres det for kulturelt mangfold, men ikke den kulturen som kunstnere med innvandrerbakgrunn bringer til Norge.

Nedprioriterer kulturelt mangfold

0
Et regjeringsutnevnt utvalg har vurdert de viktigste utfordringene kulturpolitikken står foran i årene som kommer. Kulturelt mangfold er fullstendig oversett.

Vil bli Miss India

0
Stavanger-jenta Nisha Haroon skaper historie når hun i slutten av måneden representerer Norge i den 22. Miss India World Wide-konkurransen.

Flere innvandrere til eldrehjem

0
Kommunene må regne med at flere eldre innvandrere vil benytte seg av omsorgstjenester på alle nivå i omsorgskjeden, i følge en NOVA-studie.

Halvparten stryker på norskprøve

0
Antall innvandrere som tar norskprøve øker, mens andelen som består på høyere nivå går ned. 

Oppretthold helsetilbudet til flyktninger!

0
Opposisjonen i Oslo-politikken vil gripe inn i en eventuell omlegging av Migrasjonshelsetilbudet. "Omleggingen" vil jeg kalle kroken på døra for det populære lavterskeltilbudet for flyktninger.