Kollektivet

0
 

Feiret flerreligiøs fest

0
Nordmenn, indere og andre lot turbanen dekke hodet under sikhenes, hinduenes og buddhistenes helligste helg.

Samenes kvinnekamp viktigere enn innvandrernes

0
Samiske og innvandrerkvinners kvinnekamp har flere likhetstrekk, men allikevel havner de på forskjellige plasser i rettighetshierarkiet.