Utdanning er det beste tiggeforbudet

0
I debatten om rom-folket og tigging glemmer vi ofte at årsakene til denne gruppens fattigdom og livsførsel kan bekjempes på skolebenken.

Ingen gode løsninger på tiggeutfordringene

0
Høyre og Frp går begge inn for tiggeforbud. Hadde det vært valg i dag ville de ha fått flertall på Stortinget. Men både forskere og politikere fra andre partier mener at et tiggeforbud er naivt og ikke vil løse utfordringene.

Verdens muslimer i tall

0
Det er rundt 1,6 milliarder muslimer i verden, noe som gjør islam til den nest største religionen etter kristendommen.

– Tiggeforbud kan være i strid med EMK

0
Johannes F. Nilsen, seniorkonsulent ved Nasjonal institusjon for menneskerettigheter (NI), mener et forbud mot tigging vil være problematisk i lys av menneskerettighetene.