Hjelperen Honoratte

0
Barndomshjemmet til Honoratte Muhanzi var alltid fullt av slektninger, venner og andre som trengte en hjelpende hånd. I dag hjelper hun andre som leder av Velferdsalliansen.

– Forfulgt av barnevernet

0
Ektepar fra Sri Lanka saksøker barnevernet i Bergen for rasisme og lovbrudd.

Flere homofile får oppholdstillatelse

0
Flere homofile asylsøkere får innvilget opphold etter en høyesterettsdom fra 2012. I en masteroppgave blir likevel myndighetene kritisert for å operere med fasitsvar i asylsaker som omhandler seksuell legning.

Barn i Norge blir fratatt foreldrene

0
Barn blir ofre når vi utviser tidligere straffedømte fra Norge. Vi må skille mye klarere mellom dem som har barn i Norge og dem som ikke har det, mener Foreningen for fangers pårørende (FFP). 

Alle henteekteskap blir tvangsekteskap

0
Norskpakistanske Ali må være 24 år for å gjenforene med sin ektefelle, mens til Ola blir ikke det samme alderskravet stilt.

Sagt siden sist

0
Om rasisme, innvandring og integrering.

Bok mot islamfrykt

0
Trussel eller mulighet - Et bidrag i kampen mot islamfrykt er Britt Kvaran Ellis bidrag i islamdebatten.

– Sekularismen gir håp om sameksistens

0
Shahram Shaygani er en av grunnleggerne av Senter for Sekulær Integrering (SSI). Han mener rasjonell kritikk av religion er et gode, men den må fremmes med varme og en human og humanistisk grunnholdning. 

Afrikanske menn har høyere forekomst av prostatakreft

0
Menn fra en del afrikanske land har høyere forekomst av prostatakreft enn hvite, europeiske menn. Faren for å få prostatakreft øker dessuten for nesten alle grupper når de kommer til Vesten. Noe av årsaken kan være livsstil. 

Hindu-ekstremister har stor støtte i Vesten

0
Hinduekstremister i USA og Europa samler inn penger og hjelper ytterliggående organisasjoner i India, forteller forsker Eviane Cheng Leidig.