Hindu-ekstremister har stor støtte i Vesten

Narendra Modi ankommer London til en varm velkomst i 2012. På den tiden var han øverste valgte leder i delstaten Gujarat
Foto: Foreign and Commonwealth Office
Hinduekstremister i USA og Europa samler inn penger og hjelper ytterliggående organisasjoner i India, forteller forsker Eviane Cheng Leidig.

– Ikke-hinduer […] må enten ta til seg hindu-kultur og -språk, lære seg å respektere og ære hindu-religionen, ikke ha noen tanker bortsett fra dem som lovpriser hinduene og hindukulturen. […] kort og godt slutte å være fremmede, eller de kan være i landet fullstendig underlagt hindu-nasjonen, uten å gjøre krav på noe, uten å oppnå noen privilegier, langt mindre favorisering, ikke en gang borgerrettigheter.

Slik lyder et berømt sitat fra Madhav Sadashiv Golwalkar (1906-1973), andre leder av den hindunasjonalistiske, paramilitære organisasjonen RSS, en av verdens største ikke-statlige organisasjoner. RSS står for Rashtriya Swayamsevak Sang, som betyr noe slikt som Den nasjonale frivillighetsorganisasjonen. 

Store grupper i Storbritannia
– Hindunasjonalismen oppsto under kolonitiden, så den har en lang historie i India, sier Eviane Cheng Leidig, forsker ved Senter for ekstremismeforskning ved Universitetet i Oslo. 

Sensur og begrensninger i ytringsfriheten til journalister og kunstnere preger utviklingen i India.

Hun har nylig gått i gang med et doktorgradsprosjekt der hun skal se nærmere på hvor stor støtte hinduekstremistiske grupper i India har blant indisk diaspora i Vesten og hvordan denne støtten kommer til uttrykk blant annet på sosiale medier. 

– I Storbritannia finnes det store, organiserte grupper som støtter Indias hinduekstremister. En av de mest aktive er den britiske avleggeren av Vishva Hindu Parishad (VHP), men også RSS har mange tilhengere her, forteller hun. 

I Storbritannia holder VHP-medlemmer og RSS-sympatisører jevnlig store møter og arrangerer festivaler og andre kulturelle begivenheter. Og ikke minst bruker de mye tid og krefter på å samle inn og sende penger til søsterorganisasjonene i India, ifølge forskeren. Også blant indere i USA står de ekstreme variantene av hindunasjonalismen sterkt. Der har man hittil konsentrert seg om praktisk hjelp til politiske grupper i India, f eks datastøtte. 

Angriper selve demokratiet
Cheng Leidig mener hindunasjonalismen i India har vokst og blitt mer aggressiv etter at den nåværende statsministeren Narendra Modi kom til makten i 2014. Modi tilhører det hindunasjonalistiske Bharatiya Janata Party (BJP), som er et av de to største partiene i India. Oppsvinget for nasjonalistiske krefter har ført til sterk polarisering og splittelse i det indiske samfunnet. 

– Vold i lokalsamfunn er ikke noe nytt i India, men den har økt i omfang etter 2014. Polariseringen i India er også synlig på sosiale medier, der debattklimaet har hardnet betraktelig. Det flommer over av diskusjoner. 

I likhet med politiske ledere som Viktor Orban i Ungarn og Recep Erdogan i Tyrkia har Modis regjering gjort konkrete inngrep i folks rettigheter, inngrep som etter hvert truer demokratiet og det sekulære systemet i India.

– Sensur, begrensninger i ytringsfriheten til journalister og kunstnere og muligheten aktivister har til å kritisere og protestere mot regjeringens politikk, preger utviklingen, sier hun. 

– Er Narendra Modi og hans parti BJP ekstremister, eller må vi forbeholde den karakteristikken til aktører som VHP og RSS?

– Det er et vanskelig spørsmål å gi et entydig svar på. Narendra Modi selv har vært veldig forsiktig med å si ting som kan oppfattes å være direkte mot demokratiet eller grunnleggende rettigheter. Samtidig ser vi at andre fremstående figurer sier mer ekstreme ting uten at Modi tar til motmæle eller korrigerer dem.
 
Saken fortsetter under bildet.  

Donald Trump får støtte fra en stor del av velgerne med indisk bakgrunn i USA.
Foto : Skjermdump

Forbindelse til Trump
Indias befolkning nærmer seg 1,3 milliarder, nesten det dobbelte av hele Europa. Den ekstreme hindunasjonalismen kan blant annet derfor skilte med et antall tilhengere som er få andre tilsvarende bevegelser forunt noe sted i verden. RSS har ikke offisielle medlemslister, men anslås å ha mellom to og seks millioner tilhengere. VHP har over seks millioner medlemmer og et enormt organisasjonsapparat som driver helsetjenester, sosiale tjenester og over 3000 skoler og utdanningssentra, ifølge Wikipedia.  

Forsker Eviane Cheng Leidig påpeker at støtten til den ekstreme hindunasjonalismen er et klasseovergripende fenomen. Også såkalte “eliter” støtter den. 

– Det er gjort veldig mye forskning på støtten til nasjonalister og høyrepopulister i Vesten, men vi har ennå ikke noen god teori som forklarer disse fenomenene på globalt nivå. Men det er interessant å se at for eksempel islamofobi er et fellestrekk, sier hun.

Hun forteller at i USA ga mange indisk-amerikanere sin stemme til Trump. Den hinduistiske delen av den indiske diasporaen opprettet slagferdige organisasjoner for å støtte Trump foran valget. Men det er ikke bare frykt for muslimer som forklarer støtten til Trump. I en artikkel på det forskningsrettede nettstedet The Conversation påpeker Cheng Leidig at indere er en av de mest velutdannete og velstående minoritetene i USA. Mange indisk-amerikanere tilhører et samfunnslag som lenge har hegnet om nyliberal økonomisk politikk og et konservativt verdisyn.