Krekar-anke avvist

Mullah Krekar har lenge vært kjent som aktivist for den islamske tro. Nå har han kommet på andre tanker
Foto: Frida Tørring/Wikimedia Commons
Mulla Krekar kan utleveres til Italia etter at Høyesterett har forkastet anken hans over Borgarting lagmannsretts avgjørelse, melder VGNett.   
0Shares

I juni kom Oslo tingrett frem til at Krekar (bildet), som egentlig heter Najmuddin Faraj Hamad, og en 42 år gammel iraker, kan utleveres til Italia.

Han anket Borgarting lagmansretts beslutning om at han kan utleveres til Italia. Høyesterett forkastet anken hans.

Høyesteretts ankeutvalg konkluderer i kjennelsen med at det er enstemmig klart at anken ikke kan føre fram.

Krekars advokat Brynjar Meling skriver i en sms til VGNett at Høyesterett ikke er siste mulighet, og at han og klienten jobber med en anke til menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg og en klage til Justisdepartementet.

JD fornøyd med ankeforkatelse
Fra justis- og beredskapsdepartementet opplyses det at man vil gi Krekar, anledning til å uttale seg før vedtak fattes.

 
Foto : Thomas Haugersveen/Statsministerens kontor

– Jeg er fornøyd med at domstolenes behandling av saken er sluttført. Saken har tatt lang tid i rettsapparatet, og departementet skal nå så raskt som mulig avgjøre om utleveringsbegjæringen skal etterkommes eller ikke, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen til regjeringen.no.

Vedtaket fra departementet kan påklages til Kongen i Statsråd. Kongens vedtak er endelig.