Utlendinger utsatt for vold i hjemmet skal få opphold

0
Regjeringen vil utvide bestemmelsen som i dag gir opphold til en utlending kun dersom vedkommende er blitt utsatt for mishandling i samlivsforholdet.