Utlendinger utsatt for vold i hjemmet skal få opphold

Vold er ikke greit som del av barneoppdragelsen, men pave Frans sitt utspill må sees i lys av kulturen han er oppvokst i, mener Det katolske bispedømme
Foto: Flickr
Regjeringen vil utvide bestemmelsen som i dag gir opphold til en utlending kun dersom vedkommende er blitt utsatt for mishandling i samlivsforholdet.
0Shares

Endringen innebærer at opphold også skal gis dersom mishandlingen er utført av andre medlemmer av husstanden enn søkerens samlivspartner.

– I dag får man kun opphold hvis volden utøves av samlivspartneren. Vi vet at det i mange tilfeller ikke bare er samlivspartneren som står bak mishandlingen eller den negative sosiale kontrollen. Derfor foreslår vi at bestemmelsen om opphold på selvstendig grunnlag som følge av vold i nære relasjoner også skal gjelde når mishandlingen utøves av andre medlemmer i husstanden eller av svigerfamilien, sier justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara (Frp).

Forslaget er en oppfølging av tiltak 5 i regjeringens handlingsplan mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse.

(©NTB)