Regjeringen innfører nasjonale regler for fritt skolevalg

0
Fra våren 2022 kan ikke fylkeskommunene dele opp fylket i mer enn seks inntaksområder for videregående opplæring.