Regjeringens innføring av nasjonale regler for fritt skolevalg får kritikk av SV, KRF og FRP.
Foto: Ajfer Husejin/Kunnskapsdepartementet
Fra våren 2022 kan ikke fylkeskommunene dele opp fylket i mer enn seks inntaksområder for videregående opplæring.
5Shares

Regjeringen bestemte i forrige uke at det skal bli friere skolevalg i hele landet. Fylkeskommunen skal kunne velge mellom fritt skolevalg i hele fylket eller innenfor ulike inntaksområder. Fritt skolevalg betyr at elever kan velge hvilken videregående skole de vil gå på. De må ikke gå på den skolen som ligger nærmest der de bor.

Nå er det altså bestemt at fylkene ikke kan deles opp i mer enn seks områder hvor de kan ta inn nye elever fra.

– Vi har fulgt Utdanningsdirektoratets anbefaling om å sette en øvre grense for antall inntaksområder, med én justering. Vi har utformet en modell som gir fylkene et handlingsrom til å lage en ordning for fritt skolevalg som passer sitt fylke, sier kunnskapsminister Guri Melby (V).

Melby sier det er opp til fylkeskommunene å velge om de ønsker å dele fylket inn i inntaksområder eller ha fritt skolevalg i hele fylket.

– Inntaksområder kan bidra til å opprettholde en desentralisert skolestruktur i fylket og vil også bidra til å hindre at elever får lang reisevei, sier hun.

Agder, Innlandet, Vestfold og Telemark, Vestland, Viken og Trøndelag følger ulike varianter av nærskoleprinsippet og må altså endre på dette fra neste år.

Regjeringen innførte friere skolevalg på tvers av fylkesgrenser i 2016. Elever kan søke på skoleplass i andre fylker, men den aktuelle fylkeskommunen har bare plikt til å gi et tilbud hvis de har ledige skoleplasser.

– Fritt skolevalg er kanskje ikke et perfekt system, men det er det mest rettferdige av mange ikke-perfekte ordninger. Det er i hvert fall ikke rettferdig at det er foreldrenes adresse som skal bestemme hvilken skole en elev skal gå på, sier hun.

Vedtaket kritiseres av KrFs parlamentariske leder Hans Fredrik Grøvan. Han mener dette er feilslått politikk som vil gå ut over elever med lavest grunnskolepoeng. Grøvan mener at dette er en inntaksordning hvor man tenker mer på de flinke elevene og ikke på elevene som ikke er flinke på skolen.

Hvis de rødgrønne vinner valget til høsten, skal vedtaket omgjøres, lover SVs stortingsrepresentant Mona Fagerås, som er partiets utdanningspolitiske talsperson.

– Kan ikke regjeringen bare gi seg? Diskusjonen om karakterbasert opptak er en tapt sak. Dette skal stoppes med en gang når en ny regjering tar over, sier hun.

ORDLISTE

utforme: utvikle, gi plan

handlingsrom: mulighet for å gjøre det man har tenkt til å gjøre

det er opp til: man bestemmer selv

opprettholde: bevare, holde ved lag, holde fast på

desentralisert: spre på flere steder

hindre: stenge, oppholde

feilslått: mislykket

talsperson: person som snakker for andre, representerer noe(n)

inntaksordning: et system på hvordan man tar inn nye elever

opptak: ta opp, ta inn nye elever