Vold og kontroll i minoritetsnorske familier

Nå er tiden kommet for å gjennomføre arrangementet – nærmere bestemt på Litteraturhuset 17. september.

17. september 2020
09:00 til 12:00
Litteraturhuset i Oslo, Wergeland

I mars i år måtte vi som følge av koronaepidemien dessverre utsette seminaret Vold og kontroll i minoritetsnorske familier. Nå er tiden kommet for å gjennomføre arrangementet – nærmere bestemt på Litteraturhuset 17. september. Som følge av offentlige koronarestriksjoner må vi dessverre begrense antall publikummere. Vi vil derfor i forbindelse med påmeldingen praktisere prinsippet om «først til mølla». Samtidig oppfordrer vi organisasjoner til å melde på kun en deltaker per organisasjon.

Påmelding

Påmeldingsfrist: 11. september

Meld deg på her

Om seminaret

Hva kjennetegner vold og kontroll i minoritetsnorske familier, og hvordan håndteres disse utfordringene i storsamfunnet? I norsk offentlighet har vi sett en økende oppmerksomhet rundt dette temaet.

Velferdsforskningsinstituttet NOVA har i perioden 2014 – 2024 et større forskningsprogram om vold i nære relasjoner. En del av dette programmet er viet forskning i tilknytning til Handlingsplan mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. I dette seminaret formidler forskerne resultater fra disse forskningsprosjektene.

Prosjektene er finansiert av Kunnskapsdepartementet som et tiltak i handlingsplanen. Ved å legge forskningen inn i NOVAs Voldsprogram ønsker departementet å bidra til en helhetlig kunnskapsutvikling om vold i nære relasjoner i en norsk kontekst.

Les om Voldsprogrammet!

Foreløpig program

Åpning
Direktør ved NOVA, Guro Ødegård
Statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Grunde Kreken Almeland

Innlegg & kommentarer

Foreldrerestriksjoner og -sanksjoner. Hvem opplever hva – og hva skal vi kalle det?
Postdoktor Ingrid Smette, Institutt for medier og kommunikasjon ved UiO.

Dydig, diplomatisk eller dritt lei? Unge muslimske jenter og «negativ sosial kontroll»
Forsker Monika Grønli Rosten, Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet
Kommentar: Nancy Herz

Når vold og kontroll krysser grenser. Om transnasjonale voldsrepertoar.
Forsker Anja Bredal, Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet

Forebygging av vold og kontroll i minoritetsfamilier. Nye løsninger, nye utfordringer?
Forsker Jane Dullum, Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet
Kommentar: Rachel Paul

NB! Seminaret vil bli streamet og lenke vil bli kunngjort på NOVA sin nettside og i sosiale medier.