RIO-debatten om minoriteter på rusfeltet

37Shares

Tuesday, 13 October 2020
Youngstorget 3, 0181 Oslo, Norway.

RIO er en landsdekkende brukerorganisasjon på rusfeltet og bidrar med fag- og brukerkompetanse for at alle personer med rusutfordringer får de tjenestene de trenger når de trenger dem.

RIO mener at minoriteter er for lite representert i brukerorganisasjonene og i den offentlige debatten på rusfeltet. Økt minoritetsrepresentasjon og minoritetsperspektiv på rusfeltet vil kunne bidra til bedre forståelser, bedre tjenester og bedre og mer rettferdig ruspolitikk.

Vi vil bidra og inviterer derfor til et fysisk og digitalt arrangement. Det blir gode faglige innlegg og politisk debatt om viktige politiske spørsmål knyttet til minoriteter på rusfeltet.

Som vanlig vil det være en faglig del med korte innlegg etterfulgt av et politikerpanel. Dette er for å bidra til fagpolitisk arbeid på rusfeltet.

På grunn av smittevernregler, vil det være plass til noen fysisk tilstede.

Konferansier: Daglig leder i RIO, Kenneth Arctander Johansen med støtte av Mickael Jacques Sommerseth fra RIOs Kafe X.

Åpning av RIO-debatten: Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Maria Jahrmann Bjerke (Høyre).

Introduksjon til tema ved Mohammed Hersi.

Innlederne for dette arrangementet er:

Moses Deyegbe Kuvoame PhD, førsteemanuensis ved Universitetet i Sørøst-Norge, medlem av Rusreformutvalget og Levekårsutvalget. Kuvoame har lang fartstid fra Uteseksjonen i Oslo, er president i Centre for African Mental Health and Competence (CampCom) og har forsket på minoritetsungdom i åpne rusmiljøer i Oslo.

Bård Dyrdal, politioverbetjent Oslo Politidistrikt og styremedlem i Law Enforcement Action Partnership (LEAP) Scandinavia. LEAP er en forening i et internasjonalt nettverk av nåværende og tidligere justisansatte som ønsker nye løsninger på problemer der straffebaserte politiløsninger har vist seg å ha dårlig eller negativ effekt. Dyrdal har markert seg i debatten om rusreform og kritisert politiet for en usosial tilnærming som rammer ungdom fra utsatte bydeler i Oslo hardere enn andre.

Espen Freng, seniorrådgiver i Helsedirektoratet, er Cand Polit i sosialantropologi. Freng har arbediet med migrasjon, psykisk helse og rus siden 2005.

Maruwa Kerella Ibrahim, prosjektleder for Skeiv Verden, har en Master of Science i vold, konflikt og utviklingstudier fra SOAS University of London og en bachelor i Midtøsten-studier fra Universitetet i Oslo. Ibrahim er opptatt av skeive minoriteters utfordringer på rusfeltet.–

Paneldebatt:

Arbeiderpartiet: Mansoor Hussain
SV: Sheida Sangtarash
Høyre: James Stove Lorentzen
Venstre: Carl-Erik Grimstad
Rødt: Seher Aydar (pending)
KrF: Espen Andreas Hasle
FrP: (pending)

Link til live stream kommer senere.