Velkommen til årets digitale markering av Den internasjonale Holocaustdagen

Author Recent Posts Redaksjonen Latest posts by Redaksjonen (see all) Utrops utgave 24 – 2024 er ute nå! - 20.06.2024 Forside av utgave 24-2024 - 20.06.2024 Utrops utgave 23 – 2024 er ute nå! - 13.06.2024 jan 21, 2021 09:41 CET Ungdom fra Det Mosaiske Trossamfund leser opp navn på norske jøder som ble ofre […]

jan 21, 2021 09:41 CET

Ungdom fra Det Mosaiske Trossamfund leser opp navn på norske jøder som ble ofre for den nazistiske utryddelsespolitikken. Foto: HL-senteret

Onsdag 27. januar 2021 kl. 15 markerer vi Den internasjonale Holocaustdagen for å minnes de seks millionene jøder og millioner andre ofre for nazistenes tilintetgjørelse.

Minnemarkeringen er i år heldigital, men vi har plass til noe presse under arrangementet. Ta kontakt med undertegnede. På grunn av smittevern, gjennomføres 2021-markeringen som et lukket arrangement lokalt, men alle kan følge strømmingen av arrangementet.

Frigjort av russiske soldater
Hvert år, den 27. januar, arrangerer HL-senteret den nasjonale minnemarkeringen av Den internasjonale Holocaustdagen. Dette er dagen da sovjetrussiske styrker nådde fram til og frigjorde de overlevende fangene fra konsentrasjons- og tilintetgjørelsesleirene Auschwitz-Birkenau.

Seremonien gjennomføres ved monumentet av kunstneren Antony Gormley, som er reist til minne om de 773 jødene som ble deportert fra Norge i 1942 og 1943. De flesteble drept i Auschwitz-Birkenau kort tid etter ankomst. Bare 35 av dem overlevde, alle menn. Totalt ble om lag ca. 1,3 millioner mennesker sendt til Auschwitz-Birkenau. 1,1 million av disse, de fleste jøder, ble drept.

Omfattende program
Årets hovedtale på vegne av regjeringen holdes av statsminister Erna Solberg etterfulgt av kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby.

Programmet varer i ca. 30 minutter og omfatter i tillegg taler og appeller av ordfører Marianne Borgen, forstander ved Det Mosaiske Trossamfund (DMT) og Ervin Kohn. Thorvald Steen, Brita Brekke, Elsa Kvamme og Claudia Josef snakker på vegne av offergruppene. Det blir også innslag ved ungdom fra Det Mosaiske Trossamfund og avslutning ved kantor..

Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret) er et forsknings-, dokumentasjons- og formidlingssenter med søkelys på Holocaust og andre folkemord, og på minoriteters vilkår i moderne samfunn. HL-senteret rommer en permanent utstilling om Holocaust, midlertidige utstillinger om samtidstema, vi mottar 9000 elever og lærere årlig og holder faglige seminarer og arrangementer for allmennheten. Museet er åpent 360 dager i året.

https://www.hlsenteret.no/om/presse/#/pressreleases/velkommen-til-aarets-digitale-markering-av-den-internasjonale-holocaustdagen-3066126