Innvandrerkvinner i arbeid etter covid-19

Hvilke utfordringer finnes for kvinner, og hvordan kan arbeidslivet bli mer inkluderende?

Monday, 8 March 2021

Som følge av pandemien øker arbeidsledigheten. Det samme gjør forskjellene. Innvandrere har tre ganger så høy ledighet som den øvrige befolkningen. Samtidig har digitale tilbud gjort hjelpen mindre tilgjengelig for mange.

Særlig faller arbeidsledige innvandrerkvinner stadig lengre bak i køen. Samtidig øker barnefattigdommen. Hvilke utfordringer finnes på veien, og hvordan kan arbeidslivet bli mer inkluderende?

LIN inviterer til digitalt seminar i anledning kvinnedagen, mandag 8. mars.

PROGRAM

12:00-12:10: Velkommen v/LIN

12:10-12:45: Innlegg v/ psykologfaglig rådgiver Viktoriia Vlasenko

12:45-13:30: Panelsamtale – min historie og utfordringer på vei til arbeidslivet v/ Jamila Zia (LIN-brobygger), Viktoriia Vlasenko og SV-politiker Marian Hussein

13:30-13:45: Spørsmålsrunde fra publikum

13:45-14:00: Avslutning v/ LINs daglige leder Rabia Musavi

Arrangementet blir strømmet. Lenke publiseres her.

Tiltaket har blitt støttet med midler fra Velferdsetaten Oslo kommune.

https://www.facebook.com/events/167955941798259/