Rettssikkerhet i Utlendingsnemnda (UNE)

Author Recent Posts Redaksjonen Latest posts by Redaksjonen (see all) Utrops utgave 15 – 2024 er ute nå! - 18.04.2024 Forside av utgave 15-2024 - 18.04.2024 Utrops utgave 14 – 2024 er ute nå! - 11.04.2024 Tuesday, 25 May 2021 Hva skal til for å bedre rettssikkerheten i Utlendingsnemnda (UNE)? Velkommen til webinar! UNE, klageinstansen […]

Tuesday, 25 May 2021

Hva skal til for å bedre rettssikkerheten i Utlendingsnemnda (UNE)? Velkommen til webinar!

UNE, klageinstansen i utlendingssaker, har i mange år blitt kritisert for sviktende rettssikkerhet. To særlige svakheter er mangel på kontradiksjon og mangel på muntlighet.

Kontradiksjon er et grunnleggende rettssikkerhetsprinsipp, og innebærer at asylsøkeren skal gis mulighet til å imøtegå UNEs argumenter og fremstilling av saken. Muntlig forklaring er viktig for å opplyse saken og styrke den enkeltes rettssikkerhet, og vil bidra til at det fattes riktige vedtak. Men i 2020 fikk kun 6 prosent av asylsøkerne mulighet til å forklare seg muntlig for UNE.

Helt siden 2014 har Erna Solberg og hennes regjering lovet en bedre klageordning for utlendingssaker. Fortsatt har ikke nødvendige tiltak blitt iverksatt.

Les mer i Rikets tilstand på asylfeltet – NOAS’ årlige statusrapport: https://www.riketstilstand.noas.no/2021/rettssikkerhet/#rettssikkerhet

Program:
• Velkommen v/Kai Eide, styreleder i NOAS
• Innledninger fra:
o Andreas Furuseth, juridisk seniorrådgiver i NOAS
o Ketil Larsen, juridisk fagdirektør i Utlendingsnemnda
o Cecilie Schjatvet, advokat
o Hilde Midthjell, næringslivsleder engasjert i utlendingssaker
• Replikker/debatt
• Avsluttende kommentarer v/Hilde Barstad, statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet (tbc)

Pål Nesse, generalsekretær i NOAS, leder programmet.

https://www.facebook.com/events/370528574258360/