Invitasjon til workshop om frivillig retur

“What migrants bring with them: returmigrasjon og IOMs retur- og reintegreringsprogrammer i Norge”

Den internasjonale organisasjon for migrasjon i Norge (IOM Oslo), UDI regionkontor Indre Østland, Innvandrernes landsorganisasjon (INLO) og Buskerud innvandrerråd har gleden av å invitere dere til workshop om returmigrasjon og IOMs retur- og reintegreringsprogrammer i Norge “What migrants bring with them”.

I den anledning ønsker vi å utstrekke invitasjonen til ulike aktører som jobber i migrasjonsfeltet: representanter fra skole, barnehage, politi, helse, frivillige organisasjoner, NAV, lokale skattekontorer og kommunale instanser og enheter som har kontakt med innvandrere m.m. 

Gjennom denne workshopen ønsker vi å informere om ulike tjenestetilbud til migranter i Norge deriblant den nåværende ordningen med frivillig retur og muligheter for reintegreringsstøtte til personer som oppholder seg i Norge og ønsker å returnere til opprinnelsesland. Vi håper at denne workshopen også kan være et forum for diksusjon rundt den norske ordningen, samt å få tilbakemeldinger på vårt arbeid.

Workshopen vil holdes på Folkets Hus i Drammen torsdag den 17. oktober 2013, kl. 16.00-19.00. Besøksadresse: Øvre Torggate 9, 3017 Drammen. Agenda for workshopen sendes ut etter at påmelding har blitt motatt. Vennligst send bekreftelse innen 9. oktober 2013 til  Viktoriya Savchuk Myran på [email protected], Fernando Baez på [email protected] eller Kjetil Johan Korstvedt på [email protected].

Her følger litt informasjon om IOM.

IOM ble etablert i 1951 og er verdens ledende mellomstatlige organisasjon på migrasjonsfeltet. Med 151  medlemsland, ytterligere 12 stater som har observatørstatus og 470 kontorer i over 140 land, jobber IOM for å fremme human og ryddig migrasjon til fordel for alle. Det gjør vi ved å tilby tjenester og råd til myndigheter og migranter.

I Norge implementerer IOM det frivillige returprogrammet VARP (Voluntary Assistance Return Programme), samt et kulturorienteringsprogram for overføringsflyktninger som skal bli bosatt i Norge. IOM Oslo kontor har rundt 30 ansatte med svært varierte bakgrunn og språk-kunnskaper.

For mer informasjon, se vår hjemmeside i Norge: www.iom.no og internasjonalt: www.iom.int

Vi håper dere kan ta dere tid til å delta.

 

Med vennlig hilsen

Viktoriya Savchuk Myran    Fernando Baez                         Kjetil Johan Korstvedt   Bijan Gharahkhani

Media & Outreach                Outreach                                   Rådgiver                           Leder

Coordinator, IOM Oslo         prosjektkoordinator, INLO    UDI Indre Østland           Buskerud Innvandrerråd