Åpningshelg «Gi meg et navn»

Author Recent Posts Redaksjonen Latest posts by Redaksjonen (see all) Tendenser: I de rette hender - 29.02.2024 Utrops utgave 09 – 2024 er ute nå! - 29.02.2024 Forside av utgave 09-2024 - 29.02.2024 27 May 2021 Munchmuseet Tøyengata 53, 0578 Oslo, Norway Kan Edvard Munchs bilder av Sultan Abdul Karem hjelpe oss å forstå våre […]

27 May 2021

Munchmuseet
Tøyengata 53, 0578 Oslo, Norway

Kan Edvard Munchs bilder av Sultan Abdul Karem hjelpe oss å forstå våre egne fordommer? Med denne utstillingen retter vi fokus mot fortidens forestillinger om etnisitet og rase, og aktualiserer museets egen rolle i lys av vår tids spørsmål omkring rasisme, identitet og mangfold.

«Neger med grønt skjærf» var lenge tittelen på et av bildene i museets samling. Et portrett av en mann av afrikansk opprinnelse som Edvard Munch møtte da han besøkte det tyske sirkuset Hagenbeck som var på turné i Oslo i 1916. Munch malte flere bilder av denne mannen, som på sirkuset gikk under navnet Sultan Abdul Karem. Da Munch stilte ut portrettene av ham, forble imidlertid Karem navnløs. I stedet fikk bildene titler som i dag kan oppfattes som rasistiske og diskriminerende, og som museet nå er i ferd med å revidere.

I denne utstillingen viser vi Munchs malerier av Sultan Abdul Karem samlet for første gang. Gjennom et stort historisk bakteppe ser vi bildene og Munchs titler i lys av datidens holdninger til etniske minoriteter, og da spesielt afrikanere. Samtidig trekker vi linjer til vår tids hverdagsrasisme og diskriminering av etniske minoriteter. Gjennom Munchs blikk på Karem kan vi kanskje se oss selv, våre holdninger og våre forestillinger om mennesker som er annerledes enn oss selv. Hva vil vi kalle bildene av Sultan Abdul Karem i dag?

Utstillingen er gratis, men billetter på hentes ut på forhånd.

https://www.facebook.com/events/242191844344492/