Nasjonal konferanse om hatefulle ytringer: Hva er status så langt og hvordan skal vi jobbe videre?

1Shares

Monday, 14 June 2021

Regjeringens strategi mot hatefulle ytringer (2016-2020) har bidratt til at begrepet hatefulle ytringer er mer kjent, bedre innarbeidet og kunnskapen om fenomenet er blitt vesentlig bedre de siste fem årene. Tiden er moden for å gjøre opp status for arbeidet: Hvor står vi nå, hva vet vi, hva mangler og hvor går veien videre? Derfor arrangerer Bufdir en konferanse for å få innspill til hvordan en kan jobbe videre på dette feltet.

Konferansen er digital og vil være åpen for alle. Den er aktuell for deg som er opptatt av tematikken, enten om du jobber med kunnskapsutvikling eller om du jobber med å forebygge og bekjempe hatefulle ytringer, det vil si skoler, aktører fra sivilt samfunn, arbeidsliv, medieaktører og offentlig sektor.

Program og påmelding
Program og påmelding blir lagt ut så snart det er klart.

https://www.facebook.com/events/485150292842854/