Velkommen til Nasjonal Konferanse i Oslo 2021 «Sammen for en bedre hverdag»

Author Recent Posts Redaksjonen Latest posts by Redaksjonen (see all) Utrops utgave 08 – 2024 er ute nå! - 22.02.2024 Forside av utgave 08-2024 - 22.02.2024 Utrops utgave 07 – 2024 er ute nå! - 15.02.2024 Denne konferansen er en videreføring av erfaringskonferansen som i 5 år ble gjennomført av nettverk for forebyggende og helsefremmende […]

Denne konferansen er en videreføring av erfaringskonferansen som i 5 år ble
gjennomført av nettverk for forebyggende og helsefremmende arbeid mot barn, unge og
foreldre med diasporabakgrunn. Alle som arbeider med målgruppen, er velkommen!

Tema for dager er dialogbasert empowerment, med fokus på engasjement og motivasjon.
Hvordan skal vi arbeide med målgruppen for å vekke interessen, og hvordan kan vi drive
mer helsefremmende og forebyggende arbeid som utgjør en forskjell? I tillegg ser vi på
Koronakrisen – hva har vi lært som er verdt å ta med seg videre?

Resultatmål: «Hva er vårt sosiale ansvar for våre barn som vokser opp i Norge og hva er
det nødvendig å gjøre?»

Det serveres middag på arrangementet.

Dato & tid: Torsdag, 12. august 2021 16:00-20:00
Sted: Sentral Jammat Ehle- Sunnat, moskeen i Motzfeldtsgata 10.

Program                       Kongress språk: Norsk, Engelsk og Urdu
16:00 – 16:25              Registrering av deltagere
16:25 – 16:40              Resitasjon fra Koranen (arabisk med norsk oversettelse)
16:40 – 16:45              Velkomsttale Imam Syed Nehmat Ali Shah, CJAS
16:50 – 17:10              Koronakrisen – hva har vi lært så langt med tanke på videre                                               samarbeid mellom det offentlige og diaspora organisasjoner
v/Tayyab M. Choudri, daglig leder i IHSG
17:10 – 17:20              Kort innlegg v/Anne-Lise Kristensen, Pasient- og brukerombud i                                         Oslo og Akershus, Sosial- og eldreombud i Oslo.
17:20 – 18:30              Hva veit vi om negativ sosial kontroll? Hvordan kan vi arbeide med                                     det? v/Leoul Mekonen, medlem av IHSG
18:30 – 19:00              Presentasjon av 5 inviterte innledere: Anika Campbell,
Seniorrådgiver IMDi. Oddvar T. Faltin. Teamleder for helseog                                             omsorgstjenester hos Ombudet.

                                   Akhtar Chaudhry, far og norsk politiker. Andrea Skaarer Kreutz,                                         Direktør Stiftelsen Amathea. Ali Tayyab, East Meets West- ungdom                                     representanten.

                                   Hver deltager får anledning til å holde et kort innlegg – erfaring,                                       interesse og forventninger. Debattleder- Shazia Majothi,                                                   Miljøterapeut og styre medlem IHSG

19:20- 20: 05              Pakistans ambassadør H.E. Mr. Zaheer Parvaiz Khan,hovedgjest                                        avslutningstale.

                                   Pakistansk middag i galleriet og sosialt samvær

Arrangementet er gratis og åpen for alle, men vi trenger påmelding: [email protected] eller
SMS 41694303, med navn og mobilnr. pga. COVID.

Sammen for en bedre hverdag er den årlige dialogmøteplassen til Internasjonal helseog sosialgruppe (IHSG) i samarbeid med Jammat Ehle-Sunnat, med støtte fra IMDI.