Nasjonal konferanse om innvandrerhelse

En hjelpende hånd: Hege Linnestad og Ambreen Pervez, henholdsvis leder og koordinator ved Seksjon for likeverdig helsetjeneste, ser behovet for at norske sykehus tar vare på andre gruppers religiøse behov.
Foto:Claudio Castello
Lik rett til god helse og likeverdige helsetjenester.
0Shares

Innlegg:

  • Politiske signaler om likeverdig tilgang til helsetjenester for minoriteter, Bente Moe, Hdir.
  • Hvordan få likeverdige helsetjenester? Manuela Ramin-Osmundsen, Ahus.
  • Psykiske helseproblemer i innvandrerbefolkningen,Svein Ramung, psykolog.
  • Flyktninger og asylsøkere i helsetjenesten, Reidun Brunvatne.
  • Egne innvandrerhelseklinikker – erfaringer fra Danmark, Marie Nørredam.
  • Erfaringer fra Frisklivssentralen på Sagene, Kristin Opsahl.
  • Når inntar innvandrerne sykehjemmene? Samarbeid med pårørende, Zahid Mukhtar, bydel Alna.
  • Helse- og omsorgstjenestenes ansvar for å sikre god kommunikasjon og god tolkebruk, Hdir.
  • Egen tolkesentral og kommunikasjon via tolk, Hege Linnestad og Hanne Løfsnes, OUS.
  • TB prosjektet i Drammen – et samarbeid mellom brukere, helseforetak, kommune og pasientorganisasjon.

Priser for ikke-medlemmer NOK 3700.  For medlemmer NOK 2700.
Middag mandag kveld kl. 19.00, kr 360. Hovedrett, dessert og kaffe

Påmeldingsfrist: skriftlig påmelding innen 12. april 2014. Elektronisk påmeldingsskjema

Medlemskap: Alle helseforetak er medlem i NSH, og dermed alle ansatte. Det lønner seg å bli medlem for å få lavere deltakeravgift. For informasjon og priser se “Medlemsinfo” i margen til venstre

Overnatting: Klikk her

Betingelser: Bindende påmelding. Avbestilling må skje skriftlig. Ved avbestilling etter 28. april belastes 50% av avgiften, og ved avbestilling etter 5. mai belastes full avgift. Det tas forebehold om endringer i programmet og nok antall påmeldte. NSH er ikke ansvarlig for endringer utenfor vår kontroll.