Uverdige arbeidsforhold går på sikkerheten løs

Sjelden pause: utenlandske lastebilsjåfører som kjører i Norge har færre pauser og må ofte neglisjere sikkerhetsstandarden for å være konkurransedyktige, viser nye funn fra Transportøkonomisk institutt.
Utenlandske kjøretøy topper ulykkesstatistikken, viser en ny kartlegging gjort av Transportøkonomisk institutt.
0Shares

– En sterkt medvirkende årsak til at utenlandske vogntog er mer ulykkesutsatte enn norske vogntog, er de elendige lønns- og arbeidsforholdene utenlandske yrkessjåfører tilbys. Lønninger som bare er en brøkdel av norske tariffer gjør at sjåførene ser seg nødt til å tøye kjøre- og hviletidsbestemmelsene til det ytterste – og lengre enn som så, sier forbundsleder i Yrkestrafikkforbundet, Svein Furøy, til NTB.

Furøy mener en allmenngjøring av tariffavtaler i norsk lastebiltransport derfor er et svært viktig tiltak for å bedre sikkerheten på norske veier.

– Utenlandske sjåfører har lengre arbeidsdager enn norske, og mangler kunnskap og kompetanse om kjøring på norske vinterveier, sier han videre.

Neglisjerer vedlikehold
Han anfører samtidig at hard internasjonal konkurranse også fører at transportørene neglisjerer vedlikeholdet og at det generelt bidrar til å redusere standarden på kjøretøyparken.

– En konkurranse med lønns og arbeidsforhold og kjøretøyenes tekniske tilstand som innsatsfaktorer er helt uakseptabelt. Vi har allerede hatt alvorlige ulykker på norske veier som en direkte følge av dette. Det haster derfor med effektive tiltak for å bedre sikkerheten og skape anstendige arbeidsforhold i norsk transportnæring, sier Furøy til NTB.