Kick-off Frihet – JA!

1Shares

• Velkommen. Kveldens konferansier, Gunn Bjørnsen, styreleder i Menneskerettighetsakademiet

• Om frihet. Nancy Herz, forfatter og aktivist

• Frihet fra negativ sosial kontroll og æresrelatert vold. Statssekretær i
Kunnskapsdepartementet Grunde K. Almeland (V)

• Musikalsk innslag

• Frihet Ja! Menneskerettigheter i integreringsarbeidet Lillian Hjorth, daglig leder i Menneskerettighetsakademiet, Inga Lauvdal, Agder for alle/Agder fylkeskommune. Eli Kristin Langset, daglig leder Stiftelsen Mangfold i arbeidslivet (MiA), Safia Abdi Haase, sykepleier og anerkjent aktivist mot kjønnslemlestelse

• Musikalsk innslag

• Å bryte sirkelen av kontroll. En investering for fremtiden Elsa Yohannes Samuel,
prosjektkoordinator for Frihet – JA!

• En ung manns perspektiv. Abdinasir Hirsi, TIVO (Tilpasning av informasjon og
veiledningsorganisasjon)

• Avslutning
Servering: Fingermat, leskedrikk og musserende

Om prosjektet Frihet – JA!

– I 2021 og 2022 skal den ideelle stiftelsen Menneskerettighetsakademiet (MRA), i
samarbeid med Stiftelsen Mangfold i arbeidslivet (MiA), Agder fylkeskommune og Mødre for fred (personer med eritreisk bakgrunn), organisere workshops, holdningskampanjer og flere andre aktiviteter for kvinner og menn i minoritetsmiljøer, samt pedagoger med integrering som fagfelt.

– Målet med Frihet, JA! er å øke respekten for menneskerettighetene og bekjempe negativ sosial kontroll. Prosjektet vil styrke kvinner og menn til å ta selvstendige valg, gi informasjon og veiledning til foreldre, samt mobilisere unge til å drive forebyggende arbeid. På lengre sikt forventer vi at respekten for menneskerettighetene og norsk lov øker i miljøer preget av negativ sosial kontroll, noe som vil være fundamentalt viktig for livsutfoldelsen til dem det gjelder.

– To-dagers workshops og andre aktiviteter skal gjennomføres i Viken (Østfold og Oslo),
Agder, Rogaland, Vestland, Trøndelag, samt Troms og Finnmark.

– Workshopene er basert på den nyutviklede pedagogikken i håndboken Frihet, JA!, som
MRA utviklet med støtte fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) i 2020.
Gjennom workshopene og veiledning i bruk av håndboken, er det et mål at
deltakerne selv skal gjennomføre opplæring i egne lokalmiljøer.