Sammen har vi fortsatt en jobb å gjøre for å sikre et trosmangfold for fremtiden, skriver artikkelforfatteren.
Foto: Krf – Hans Jakob Heimvoll
Trosidentiteten står på spill, skriver Espen Andreas Hasle i dette innlegget. 
72Shares
Latest posts by Espen Andre Hasle (see all)

Dette års integreringsbarometer viser at det er styrken i troen som avgjør hvor stor skepsisen er til ulike religiøse mennesker i samfunnet. Undersøkelsen viser at folk er mer skeptisk til personer med muslimsk tro enn kristen tro. Det er spesielt stor skepsis til personer med sterk muslimsk tro. 

Troens betydning for enkeltmennesker og samfunn

Langt færre er skeptiske til personer med moderat muslimsk tro. Samtidig er folk mer skeptiske til sterkt troende kristne enn til personer med muslimsk tro generelt. I undersøkelsen svarer folk også at de er skeptiske til personer med moderat kristen tro. Dette viser at det er mer enn punkter i et partiprogram som står på spill ved dette Stortingsvalget. Trosidentiteten står på spill.

Det overrasker meg at andre kan være skeptiske til meg bare fordi jeg tror. Og fordi jeg tror offentlig som prest. Mange mennesker har ledende roller eller verv innenfor sitt trossamfunn enten det er en menighet eller en moske. Dette er viktige roller i et samfunn. Dette er viktige stemmer i et samfunn.

Et godt samfunn skal ha rom for hele mennesker, med den religiøse identiteten og det livssynet hver enkelt har. Et slikt samfunn forsøker ikke å presse religionen ut av det offentlige rom, men legger til rette for menneskers mulighet til å utøve sin tro. Et slikt samfunn verdsetter troens betydning for enkeltmennesker og religionens betydning for samfunnet. Dette er et samfunn jeg vil ha.

Sammen for trosfriheten

Tro kommer i mange former. Samler vi alle disse så kan vi kalle dette et trosmangfold. For meg er dette noe jeg er stolt av, noe jeg mener er viktig. Vi står i et fellesskap uansett hvilken tro vi kaller vår egen.

Et godt samfunn skal ha rom for hele mennesker, med den religiøse identiteten og det livssynet hver enkelt har.

Jeg har brukt mye tid i denne valgkampen på å møte religiøse ledere i Oslo. Dette har vært det beste med denne valgkampen. De har minnet meg på hva dette valget egentlig handler om. Det handler om at vi i et trosmangfold står sammen om retten til å tro, retten til å ikke tro og retten til å skifte tro. Vi står sammen for trosfrihet.

Den verdien står på spill i dette valget. Vi må stå sammen, og kjempe for trosfriheten. Vi må stå sammen i fellesskapet. Vi må sammen vise at det er ingen grunn til å være skeptiske til mennesker med sterk tro. Sammen har vi fortsatt en jobb å gjøre for å sikre et trosmangfold for fremtiden. Vi må stå sammen mot partier som vil sette trosfriheten i spill. Valget nærmer seg. Stem KrF.

Våre leserinnlegg er meningsytringer som gir uttrykk for skribentens holdning. Se her for mer informasjon om hvordan du sender et innlegg til våre debattsider.